Chương trình truyền hình Phổ biến nhất Tuần này

Tên phim Phụ đề Đánh giá phim IMDb
1 7.2
1 7.2
14 6.9
14 7
14 7.2
"The Rain" Have Faith(0)"The Rain" Have Faith
S01E05 : 19/09/2019
13 7.2
"The Rain" Trust No One(0)"The Rain" Trust No One
S01E04 : 19/09/2019
15 7.1
"The Rain" Avoid the City(0)"The Rain" Avoid the City
S01E03 : 19/09/2019
15 6.9
"The Rain" Stay Together(0)"The Rain" Stay Together
S01E02 : 19/09/2019
16 7
"The Rain" Stay Inside(0)"The Rain" Stay Inside
S01E01 : 19/09/2019
19 6.6
"Seven Seconds" Until It Do(0)"Seven Seconds" Until It Do
S01E06 : 19/09/2019
1 6.9
1 6.8
1 6.9
"Seven Seconds" Pilot(0)"Seven Seconds" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
1 6.9
"Cobra Kai" Mercy(0)"Cobra Kai" Mercy
S01E10 : 19/09/2019
3 9.2
3 9
"Cobra Kai" Molting(0)"Cobra Kai" Molting
S01E08 : 19/09/2019
3 8.8
"Cobra Kai" All Valley(0)"Cobra Kai" All Valley
S01E07 : 19/09/2019
3 8.8
"Cobra Kai" Quiver(0)"Cobra Kai" Quiver
S01E06 : 19/09/2019
4 8.7
"Cobra Kai" Counterbalance(0)"Cobra Kai" Counterbalance
S01E05 : 19/09/2019
4 9.1
4 8.5
"Cobra Kai" Esqueleto(0)"Cobra Kai" Esqueleto
S01E03 : 19/09/2019
4 8.5
"Cobra Kai" Strike First(0)"Cobra Kai" Strike First
S01E02 : 19/09/2019
4 8.5
"Cobra Kai" Ace Degenerate(0)"Cobra Kai" Ace Degenerate
S01E01 : 19/09/2019
4 8.8
1 7.6
"Colony" Maquis(0)"Colony" Maquis
S03E01 : 19/09/2019
34 8.4
"Jamestown" Episode #2.4(0)"Jamestown" Episode #2.4
S02E04 : 19/09/2019
2 7.4
1 8.3
1 6.3
"Dirty Money" Cartel Bank(0)"Dirty Money" Cartel Bank
S01E04 : 19/09/2019
1 7.9
"Dirty Money" Drug Short(0)"Dirty Money" Drug Short
S01E03 : 19/09/2019
1 8.6
"Dirty Money" Payday(0)"Dirty Money" Payday
S01E02 : 19/09/2019
1 8.2
"Dirty Money" Hard Nox(0)"Dirty Money" Hard Nox
S01E01 : 19/09/2019
1 7.8
1 8
1 8.5
"Blue Bloods" Your Six(0)"Blue Bloods" Your Six
S08E20 : 19/09/2019
7 8.2
"Ice" Blood Brothers(0)"Ice" Blood Brothers
S02E04 : 19/09/2019
1 8.7
"Ice" Heart of Darkness(0)"Ice" Heart of Darkness
S02E03 : 19/09/2019
1 8.4
"Ice" Rendezvous with Death(0)"Ice" Rendezvous with Death
S02E05 : 19/09/2019
2 8.9
"A.P. Bio" Drenching Dallas(0)"A.P. Bio" Drenching Dallas
S01E13 : 19/09/2019
2 8.2
2 8.4
"A.P. Bio" Walleye(0)"A.P. Bio" Walleye
S01E12 : 19/09/2019
5 7.9
2 7.6
"Nobodies" Page One Rewrite(0)"Nobodies" Page One Rewrite
S02E03 : 19/09/2019
1 6.9
1 7.3
"Nobodies" Kristen's Wiig(0)"Nobodies" Kristen's Wiig
S02E06 : 19/09/2019
2 7.6
7 8.1
9 7.8
10 7.7
9 7.8
8 7.9
9 7.6
9 7.7
9 7.9
10 7.5
9 6.9
2 7.9
2 7.7
1 7.6
1 7.3
7 7.2
"Code Black" Better Angels(0)"Code Black" Better Angels
S03E02 : 19/09/2019
4 8.3
"Code Black" Third Year(0)"Code Black" Third Year
S03E01 : 19/09/2019
7 9.1
23 7.7
5 8.3
2 7.9
1 8.4
37 8.8
5 7.7
4 7.3
"LA to Vegas" The Proposal(0)"LA to Vegas" The Proposal
S01E15 : 19/09/2019
3 7.7
5 7.6
4 7.7
2 8.6
6 9
2 8.7
"The 100" Red Queen(0)"The 100" Red Queen
S05E02 : 19/09/2019
56 8.9
2 7.1
"Harrow" Lex Talionis(0)"Harrow" Lex Talionis
S01E09 : 19/09/2019
2 8.7
"Harrow" Peccata Patris(0)"Harrow" Peccata Patris
S01E08 : 19/09/2019
5 8.3
"Harrow" Non Sum Qualis Eram(0)"Harrow" Non Sum Qualis Eram
S01E05 : 19/09/2019
1 8.2
3 8.2
"Harrow" Hic Sunt Dracones(0)"Harrow" Hic Sunt Dracones
S01E03 : 19/09/2019
1 7.9
"Harrow" Ex Animo(0)"Harrow" Ex Animo
S01E02 : 19/09/2019
1 7.9
"Harrow" Actus Reus(0)"Harrow" Actus Reus
S01E01 : 19/09/2019
1 7.7
"Harrow" Pia Mater(0)"Harrow" Pia Mater
S01E07 : 19/09/2019
2 8.2
1 7.4
9 7.6
1 7.6
1 7.1
2 7.7
1 7.5
4 7.7
4 7.5
8 9
2 8.9
1 8.6
2 8.4
13 8.9
1 7.7
1 7.2
3 7.4
3 6.9
1 6.7
1 6.9
1 6.6
1 7.3
2 7.2
2 7.8
2 7.7
2 7.3
2 6.5
2 8.1
"MacGyver" UFO + Area 51(0)"MacGyver" UFO + Area 51
S02E22 : 19/09/2019
9 8
"MacGyver" Wind + Water(0)"MacGyver" Wind + Water
S02E21 : 19/09/2019
6 7.9
6 7.9
2 7.9
1 7.6
5 7.8
21 7.8
28 7.7
3 7.6
"The Crossing" Pilot(0)"The Crossing" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
2 7.9
"The Crossing" Pax Americana(0)"The Crossing" Pax Americana
S01E03 : 19/09/2019
12 7.5
18 8.8
11 8.2
"The Terror" We Are Gone(0)"The Terror" We Are Gone
S01E10 : 19/09/2019
1 8.8
2 8.4
7 8.3
"The Terror" A Mercy(0)"The Terror" A Mercy
S01E06 : 19/09/2019
10 8.4
8 8.4
3 8
"The Terror" The Ladder(0)"The Terror" The Ladder
S01E03 : 19/09/2019
2 8.6
"The Terror" Gore(0)"The Terror" Gore
S01E02 : 19/09/2019
5 8.2
"The Terror" Go for Broke(0)"The Terror" Go for Broke
S01E01 : 19/09/2019
2 8.2
8 8.8
"Good Girls" Remix(0)"Good Girls" Remix
S01E10 : 19/09/2019
8 8.7
8 8
"Good Girls" Special Sauce(0)"Good Girls" Special Sauce
S01E07 : 19/09/2019
3 8
2 8.2
2 8.2
"Good Girls" Atom Bomb(0)"Good Girls" Atom Bomb
S01E04 : 19/09/2019
2 8.3
"Good Girls" Borderline(0)"Good Girls" Borderline
S01E03 : 19/09/2019
3 8.2
3 8.2
"Good Girls" Pilot(0)"Good Girls" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
3 8
"Good Girls" Shutdown(0)"Good Girls" Shutdown
S01E08 : 19/09/2019
6 8.1
"Siren" Dead in the Water(0)"Siren" Dead in the Water
S01E07 : 19/09/2019
17 8.3
"Siren" Showdown(0)"Siren" Showdown
S01E06 : 19/09/2019
26 8
9 8
3 7.9
"Siren" The Lure(0)"Siren" The Lure
S01E02 : 19/09/2019
4 7.9
8 7.7
"Siren" On the Road(0)"Siren" On the Road
S01E04 : 19/09/2019
2 8.2
"Krypton" Transformation(0)"Krypton" Transformation
S01E07 : 19/09/2019
31 8
"Krypton" Civil Wars(0)"Krypton" Civil Wars
S01E06 : 19/09/2019
39 8.1
"Krypton" The Word of Rao(0)"Krypton" The Word of Rao
S01E04 : 19/09/2019
2 7.7
"Krypton" House of El(0)"Krypton" House of El
S01E02 : 19/09/2019
1 7.7
"Krypton" Pilot(0)"Krypton" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
1 7.6
"Krypton" House of Zod(0)"Krypton" House of Zod
S01E05 : 19/09/2019
8 7.8
"Deep State" Merger(0)"Deep State" Merger
S01E05 : 19/09/2019
4 7.6
"Deep State" Reunion(0)"Deep State" Reunion
S01E04 : 19/09/2019
17 7.5
3 7.6
"Deep State" Old Habits(0)"Deep State" Old Habits
S01E01 : 19/09/2019
6 7.5
11 7.5
9 8.5
"Brooklyn Nine-Nine" DFW(0)"Brooklyn Nine-Nine" DFW
S05E17 : 19/09/2019
5 7.9
"Brooklyn Nine-Nine" The Box(0)"Brooklyn Nine-Nine" The Box
S05E14 : 19/09/2019
4 9.5
10 8
5 8.6
19 8.4
11 8.3
12 7.4
"New Girl" Lillypads(0)"New Girl" Lillypads
S07E03 : 19/09/2019
13 7.3
"New Girl" Tuesday Meeting(0)"New Girl" Tuesday Meeting
S07E02 : 19/09/2019
4 7.1
"Chicago P.D." Allegiance(0)"Chicago P.D." Allegiance
S05E21 : 19/09/2019
11 9
"Chicago P.D." Payback(0)"Chicago P.D." Payback
S05E19 : 19/09/2019
1 8.5
"Chicago P.D." Saved(0)"Chicago P.D." Saved
S05E20 : 19/09/2019
7 8.6
3 9.6
"Harry Bosch" Dark Sky(0)"Harry Bosch" Dark Sky
S04E08 : 19/09/2019
2 9.3
3 9
2 9.1
"Harry Bosch" The Coping(0)"Harry Bosch" The Coping
S04E05 : 19/09/2019
6 9
"Harry Bosch" Past Lives(0)"Harry Bosch" Past Lives
S04E04 : 19/09/2019
5 9.3
5 8.9
6 8.9
"Harry Bosch" Ask the Dust(0)"Harry Bosch" Ask the Dust
S04E01 : 19/09/2019
7 8.9
"Harry Bosch" Rojo Profundo(0)"Harry Bosch" Rojo Profundo
S04E09 : 19/09/2019
3 9.4
14 7.9
5 7.5
2 7
1 7
17 7.5
"The Expanse" Reload(0)"The Expanse" Reload
S03E04 : 19/09/2019
26 8.9
38 8.9
5 8.8
"The Expanse" IFF(0)"The Expanse" IFF
S03E02 : 19/09/2019
9 9
"Sneaky Pete" Switch(0)"Sneaky Pete" Switch
S02E10 : 19/09/2019
1 9.1
1 8.9
4 8.8
3 8.7
1 8.6
22 8.8
33 8.7
10 9
"Blindspot" Let It Go(0)"Blindspot" Let It Go
S03E20 : 19/09/2019
8 7.8
"Blindspot" Galaxy of Minds(0)"Blindspot" Galaxy of Minds
S03E19 : 19/09/2019
38 7.7
"Blindspot" Mum's the Word(0)"Blindspot" Mum's the Word
S03E17 : 19/09/2019
8 8.4
"Blindspot" Artful Dodge(0)"Blindspot" Artful Dodge
S03E16 : 19/09/2019
2 7.9
"Blindspot" Clamorous Night(0)"Blindspot" Clamorous Night
S03E18 : 19/09/2019
20 8.1
48 8.6
"Timeless" The Kennedy Curse(0)"Timeless" The Kennedy Curse
S02E05 : 19/09/2019
6 8.7
2 8.4
45 8.4
24 7.9
3 7.7
2 8.3
5 7.8
4 8
24 8.1
49 8.1
49 7.7
"iZombie" Mac-Liv-Moore(0)"iZombie" Mac-Liv-Moore
S04E09 : 19/09/2019
20 8.1
"iZombie" Chivalry is Dead(0)"iZombie" Chivalry is Dead
S04E08 : 19/09/2019
24 7.9
4 7.9
1 8.2
"iZombie" Goon Struck(0)"iZombie" Goon Struck
S04E05 : 19/09/2019
2 8.1
2 7.9
"iZombie" Blue Bloody(2018)"iZombie" Blue Bloody
S04E02 : 19/09/2019
8 7.8
4 7.4
2 7.4
2 7.6
1 7.4
3 7.5
2 7.6
"Atlanta" FUBU(0)"Atlanta" FUBU
S02E10 : 19/09/2019
4 8.9
13 9
"Atlanta" Woods(0)"Atlanta" Woods
S02E08 : 19/09/2019
8 8.9
"Atlanta" Champagne Papi(0)"Atlanta" Champagne Papi
S02E07 : 19/09/2019
3 7.5
"Atlanta" Teddy Perkins(0)"Atlanta" Teddy Perkins
S02E06 : 19/09/2019
5 9.7
"Atlanta" Barbershop(0)"Atlanta" Barbershop
S02E05 : 19/09/2019
6 9.1
"Atlanta" Helen(0)"Atlanta" Helen
S02E04 : 19/09/2019
3 8
"Atlanta" Money Bag Shawty(0)"Atlanta" Money Bag Shawty
S02E03 : 19/09/2019
2 8.5
"Atlanta" Sportin' Waves(2018)"Atlanta" Sportin' Waves
S02E02 : 19/09/2019
2 8.4
"Atlanta" Alligator Man(2018)"Atlanta" Alligator Man
S02E01 : 19/09/2019
9 9
3 8.4
1 8.8
"Chicago P.D." Sisterhood(2018)"Chicago P.D." Sisterhood
S05E15 : 19/09/2019
2 8.6
2 7.4
2 8
2 8.5
"Legion" Chapter 13(0)"Legion" Chapter 13
S02E05 : 19/09/2019
34 8.6
"Legion" Chapter 12(0)"Legion" Chapter 12
S02E04 : 19/09/2019
37 8.4
"Legion" Chapter 11(0)"Legion" Chapter 11
S02E03 : 19/09/2019
5 8.7
"Legion" Chapter 10(0)"Legion" Chapter 10
S02E02 : 19/09/2019
1 8.6
"Legion" Chapter 9(2018)"Legion" Chapter 9
S02E01 : 19/09/2019
3 8.6
1 8.5
2 8.3
2 8.5
6 8.1
2 8.4
4 6.9
19 9.2
34 9.1
8 9.1
1 9
11 7.7
3 7.4
"Jamestown" Episode #2.7(0)"Jamestown" Episode #2.7
S02E07 : 19/09/2019
1 7.5
"Jamestown" Episode #2.6(0)"Jamestown" Episode #2.6
S02E06 : 19/09/2019
1 6.5
"Jamestown" Episode #2.5(0)"Jamestown" Episode #2.5
S02E05 : 19/09/2019
3 6.2
"Jamestown" Episode #2.3(0)"Jamestown" Episode #2.3
S02E03 : 19/09/2019
3 7.5
"Jamestown" Episode #2.2(2018)"Jamestown" Episode #2.2
S02E02 : 19/09/2019
4 7.6
"Jamestown" Episode #2.1(2018)"Jamestown" Episode #2.1
S02E01 : 19/09/2019
4 7.4
2 7.7
"Blue Bloods" Legacy(2018)"Blue Bloods" Legacy
S08E15 : 19/09/2019
1 6.6
6 7.5
10 8.1
"Imposters" Maybe/Definitely(0)"Imposters" Maybe/Definitely
S02E05 : 19/09/2019
2 8
"Imposters" Andiamo(0)"Imposters" Andiamo
S02E04 : 19/09/2019
10 7.9
4 8
"Imposters" Trouble Maybe(0)"Imposters" Trouble Maybe
S02E02 : 19/09/2019
4 8.3
1 8.2
9 9.1
7 8.4
"Murder" He's a Bad Father(2018)"Murder" He's a Bad Father
S04E11 : 19/09/2019
8 8.4
2 8.2
"Happy!" I Am the Future(2018)"Happy!" I Am the Future
S01E08 : 19/09/2019
10 8.5
29 9.2
16 9
1 8.5
1 8.3
24 8.5
"Homeland" All In(0)"Homeland" All In
S07E11 : 19/09/2019
28 8.9
"Homeland" Clarity(2018)"Homeland" Clarity
S07E10 : 19/09/2019
2 7.9
"Homeland" Useful Idiot(2018)"Homeland" Useful Idiot
S07E09 : 19/09/2019
2 8.7
1 8.4
"Homeland" Andante(2018)"Homeland" Andante
S07E07 : 19/09/2019
1 8.1
"Homeland" Species Jump(2018)"Homeland" Species Jump
S07E06 : 19/09/2019
1 8.5
12 8.7
"Homeland" Standoff(2018)"Homeland" Standoff
S07E03 : 19/09/2019
15 7.6
"Homeland" Rebel Rebel(2018)"Homeland" Rebel Rebel
S07E02 : 19/09/2019
15 7.7
15 7.7
1 7.5
"MacGyver" Hammock + Balcony(0)"MacGyver" Hammock + Balcony
S02E16 : 19/09/2019
5 8
3 8.1
"Chicago Fire" The F Is For(2018)"Chicago Fire" The F Is For
S06E12 : 19/09/2019
3 8.3
1 8.8
"Chicago Fire" Slamigan(2018)"Chicago Fire" Slamigan
S06E10 : 19/09/2019
3 8.6
2 7.7
"Modern Family" Mother!(0)"Modern Family" Mother!
S09E20 : 19/09/2019
9 7.4
"Modern Family" Daddy Issues(0)"Modern Family" Daddy Issues
S09E18 : 19/09/2019
1 8.1
"Modern Family" Royal Visit(0)"Modern Family" Royal Visit
S09E17 : 19/09/2019
1 7.2
1 6.8
15 9.1
14 8.7
14 8.4
13 8.2
6 8.1
5 8.1
3 8
2 8.1
1 8.6
"Supergirl" Of Two Minds(2018)"Supergirl" Of Two Minds
S03E16 : 19/09/2019
39 7.3
2 7.9
"Chicago P.D." Anthem(2018)"Chicago P.D." Anthem
S05E14 : 19/09/2019
1 8.3
1 8.6
1 6.3
4 7.8
"Blindspot" Everlasting(2018)"Blindspot" Everlasting
S03E14 : 19/09/2019
2 8.3
5 7.4
"Modern Family" In Your Head(2018)"Modern Family" In Your Head
S09E13 : 19/09/2019
2 7.3
2 7.4
4 7.1
1 9
13 8.8
"Dynastie" Use or Be Used(2018)"Dynastie" Use or Be Used
S01E19 : 19/09/2019
2 8.7
11 7.6
22 7.6
10 7.5
1 7.7
10 7.4
1 7.4
10 7.7
15 8.3
"Knightfall" Fiat!(2018)"Knightfall" Fiat!
S01E09 : 19/09/2019
12 8.2
"Knightfall" IV(2018)"Knightfall" IV
S01E08 : 19/09/2019
3 8
1 7.9
4 7.8
1 7.6
2 7.6
1 7.2
1 7.4
"Happy!" Destroyer of Worlds(0)"Happy!" Destroyer of Worlds
S01E07 : 19/09/2019
8 8.5
8 8.5
7 8.1
"Happy!" Year of the Horse(2017)"Happy!" Year of the Horse
S01E04 : 19/09/2019
9 8.2
9 8.2
"Happy!" What Smiles Are For(2017)"Happy!" What Smiles Are For
S01E02 : 19/09/2019
5 8.2
"Happy!" Saint Nick(2017)"Happy!" Saint Nick
S01E01 : 19/09/2019
6 8.3
15 8.5
41 8.8
11 8.5
3 8.3
17 8.7
14 8.8
14 8.4
2 8.5
1 8.5
1 9
2 9.2
1 8.3
1 8.9
1 9.1
3 8.4
1 9.1
"Blindspot" Deductions(2018)"Blindspot" Deductions
S03E15 : 19/09/2019
3 7.9
"Blindspot" Adoring Suspect(2017)"Blindspot" Adoring Suspect
S03E06 : 19/09/2019
1 8
3 8.3
1 8.7
1 8.1
8 8
2 7.2
1 7.3
1 7.6
4 6.8
1 8.9
1 8.7
2 7.1
"Modern Family" Tough Love(2017)"Modern Family" Tough Love
S09E09 : 19/09/2019
1 7.2
2 8.5
4 7.8
10 7.6
1 7.7
2 7.8
3 8.5
3 8.1
1 7.8
1 8.2
1 8.2
1 8.2
1 8.1
1 8.3
2 9
"Dynastie" Enter Alexis(2018)"Dynastie" Enter Alexis
S01E17 : 19/09/2019
1 9.1
1 9.1
"Dynastie" Our Turn Now(2018)"Dynastie" Our Turn Now
S01E15 : 19/09/2019
1 9.1
1 8.7
2 8.4
1 8.2
1 8.6
1 8.6
"Dynastie" Rotten Things(2017)"Dynastie" Rotten Things
S01E09 : 19/09/2019
1 8.7
1 8.4
1 8.5
61 7.5
13 7
"Supergirl" Both Sides Now(2018)"Supergirl" Both Sides Now
S03E13 : 19/09/2019
17 7.3
"Supergirl" For Good(2018)"Supergirl" For Good
S03E12 : 19/09/2019
17 7.1
"Supergirl" Fort Rozz(2018)"Supergirl" Fort Rozz
S03E11 : 19/09/2019
4 7.5
3 7.7
"Supergirl" Reign(2017)"Supergirl" Reign
S03E09 : 19/09/2019
1 8.5
"MacGyver" Bullet + Pen(2017)"MacGyver" Bullet + Pen
S02E11 : 19/09/2019
1 8
"MacGyver" War Room + Ship(2017)"MacGyver" War Room + Ship
S02E10 : 19/09/2019
1 8.2
1 7.7
1 7.7
3 7.6
1 8.4
"Murder" He's Dead(2018)"Murder" He's Dead
S04E09 : 19/09/2019
1 9.1
"Murder" Live. Live. Live.(2017)"Murder" Live. Live. Live.
S04E08 : 19/09/2019
1 9.6
1 7.5
2 7.2
20 7.6
27 7.5
8 7.6
3 7.3
1 7.6
14 8
2 8.7
8 8.5
"SEAL Team" Takedown(0)"SEAL Team" Takedown
S01E19 : 19/09/2019
17 8.2
"SEAL Team" Call Out(2018)"SEAL Team" Call Out
S01E14 : 19/09/2019
2 8
"SEAL Team" Getaway Day(2018)"SEAL Team" Getaway Day
S01E13 : 19/09/2019
2 8
"SEAL Team" The Upside Down(2018)"SEAL Team" The Upside Down
S01E12 : 19/09/2019
3 8.1
"SEAL Team" Containment(2018)"SEAL Team" Containment
S01E11 : 19/09/2019
3 7.9
"SEAL Team" Pattern of Life(2018)"SEAL Team" Pattern of Life
S01E10 : 19/09/2019
1 8.1
2 8.1
3 7.8
3 7.8
2 7.6
1 7.7
1 7.6
1 7.5
1 7.3
"Young Sheldon" Pilot(2017)"Young Sheldon" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
2 7.3
1 8.7
2 8.5
1 8.7
1 8.2
2 8.5
1 8.1
6 7.9
3 8.8
"Supergirl" Wake Up(2017)"Supergirl" Wake Up
S03E07 : 19/09/2019
4 7.6
"Supergirl" Midvale(2017)"Supergirl" Midvale
S03E06 : 19/09/2019
2 8.2
"Supergirl" Damage(2017)"Supergirl" Damage
S03E05 : 19/09/2019
4 7.5
"Supergirl" The Faithful(2017)"Supergirl" The Faithful
S03E04 : 19/09/2019
5 7.5
4 7.2
"Supergirl" Triggers(2017)"Supergirl" Triggers
S03E02 : 19/09/2019
33 7.3
1 8.6
4 8.1
3 8.3
4 8.2
9 8.3
2 8.2
2 8.5
1 7.9
2 7.9
"MacGyver" DIY or DIE(2017)"MacGyver" DIY or DIE
S02E01 : 19/09/2019
1 7
9 9
18 8
9 8.1
1 7.7
2 7.9
6 7.9
1 8.6
2 8.4
1 7.9
2 8.1
1 8.3
2 7.6
"Once Upon a Time" Beauty(2017)"Once Upon a Time" Beauty
S07E04 : 19/09/2019
3 8.8
3 7.3
16 8
"Chicago P.D." Home(2017)"Chicago P.D." Home
S05E05 : 19/09/2019
5 8.8
"Chicago P.D." Snitch(2017)"Chicago P.D." Snitch
S05E04 : 19/09/2019
2 8.6
"Chicago P.D." Promise(2017)"Chicago P.D." Promise
S05E03 : 19/09/2019
2 8.4
3 8.5
"Murder" I Love Her(2017)"Murder" I Love Her
S04E05 : 19/09/2019
3 8.6
4 8.3
12 8.4
"Murder" I'm Not Her(2017)"Murder" I'm Not Her
S04E02 : 19/09/2019
7 8.5
"Murder" I'm Going Away(2017)"Murder" I'm Going Away
S04E01 : 19/09/2019
6 7.8
2 8
2 7.5
3 7.7
3 7.7
4 7.7
"Hawaii 5-0" Make Me Kai(2017)"Hawaii 5-0" Make Me Kai
S08E09 : 19/09/2019
1 7.8
1 7.5
1 7.8
1 7.1
2 7.4
6 7.7
"Hawaii 5-0" Na La 'Ilio(2017)"Hawaii 5-0" Na La 'Ilio
S08E02 : 19/09/2019
7 7.9
2 8.4
4 7.2
3 7
12 7.4
3 7.3
"Modern Family" Lake Life(2017)"Modern Family" Lake Life
S09E01 : 19/09/2019
10 7.8
1 8.5
2 8.2
3 8
"Dynastie" Spit It Out(2017)"Dynastie" Spit It Out
S01E02 : 19/09/2019
5 7.9
11 7.8
1 8.2
2 7.7
4 7.9
4 8
25 8
9 8.4
"Brooklyn Nine-Nine" 99(2017)"Brooklyn Nine-Nine" 99
S05E09 : 19/09/2019
1 8.8
1 7.9
2 8
7 9.5
"Brooklyn Nine-Nine" Kicks(2017)"Brooklyn Nine-Nine" Kicks
S05E03 : 19/09/2019
15 8
3 8.3
1 8.5
"SEAL Team" The Exchange(2017)"SEAL Team" The Exchange
S01E08 : 19/09/2019
1 7.9
"SEAL Team" Borderlines(2017)"SEAL Team" Borderlines
S01E07 : 19/09/2019
1 8
1 7.8
"SEAL Team" Collapse(2017)"SEAL Team" Collapse
S01E05 : 19/09/2019
3 8.1
1 7.7
"SEAL Team" Boarding Party(2017)"SEAL Team" Boarding Party
S01E03 : 19/09/2019
6 7.8
"SEAL Team" Other Lives(2017)"SEAL Team" Other Lives
S01E02 : 19/09/2019
5 7.4
"SEAL Team" Tip of the Spear(2017)"SEAL Team" Tip of the Spear
S01E01 : 19/09/2019
5 7.4
3 8.8
8 8.8
4 8.5
"Blindspot" Warning Shot(2018)"Blindspot" Warning Shot
S03E13 : 19/09/2019
12 7.9
17 7.9
13 7.9
"Blindspot" Balance of Might(2018)"Blindspot" Balance of Might
S03E10 : 19/09/2019
5 7.9
5 7.6
6 8.5
7 8
1 7.6
"Blindspot" Gunplay Ricochet(2017)"Blindspot" Gunplay Ricochet
S03E04 : 19/09/2019
1 7.7
1 7.9
3 7.7
7 7.7
"Designated Survivor" Grief(2018)"Designated Survivor" Grief
S02E11 : 19/09/2019
11 7.1
1 7.6
2 7.3
"Designated Survivor" Home(2017)"Designated Survivor" Home
S02E08 : 19/09/2019
1 7.3
1 6.8
2 7
2 6.7
16 7
12 7.2
"L'arme fatale" Family Ties(0)"L'arme fatale" Family Ties
S02E21 : 19/09/2019
20 8.3
"L'arme fatale" Jesse's Girl(0)"L'arme fatale" Jesse's Girl
S02E20 : 19/09/2019
27 8.4
6 8.1
5 8.2
6 8.3
"L'arme fatale" Ruthless(0)"L'arme fatale" Ruthless
S02E16 : 19/09/2019
11 8.2
11 8.5
3 8.2
3 8.3
1 8.2
"L'arme fatale" Funny Money(2018)"L'arme fatale" Funny Money
S02E11 : 19/09/2019
1 8.2
1 9
1 8.4
"L'arme fatale" Birdwatching(2017)"L'arme fatale" Birdwatching
S02E07 : 19/09/2019
1 8.2
"L'arme fatale" Flight Risk(2017)"L'arme fatale" Flight Risk
S02E04 : 19/09/2019
15 8.3
"L'arme fatale" Born to Run(2017)"L'arme fatale" Born to Run
S02E03 : 19/09/2019
17 8.2
9 8.4
15 8.7
40 8.3
41 8.2
7 9.1
25 8.6
2 8.5
"Lucifer" Let Pinhead Sing!(2018)"Lucifer" Let Pinhead Sing!
S03E17 : 19/09/2019
2 8.5
14 8.5
21 8.4
22 8.4
17 9
"Lucifer" All About Her(2018)"Lucifer" All About Her
S03E12 : 19/09/2019
1 8.5
"Lucifer" City of Angels?(2018)"Lucifer" City of Angels?
S03E11 : 19/09/2019
1 8.6
"Lucifer" Chloe Does Lucifer(2017)"Lucifer" Chloe Does Lucifer
S03E08 : 19/09/2019
3 8.3
"Lucifer" Off The Record(2017)"Lucifer" Off The Record
S03E07 : 19/09/2019
2 9.4
2 8.9
1 8.4
1 8.3
15 8.7
23 8.3
4 8.7
4 7.2
6 7
13 7.5
6 8
"Outlander" Eye of the Storm(2017)"Outlander" Eye of the Storm
S03E13 : 19/09/2019
1 9.2
"Outlander" Crème de Menthe(2017)"Outlander" Crème de Menthe
S03E07 : 19/09/2019
1 8.3
"Outlander" A. Malcolm(2017)"Outlander" A. Malcolm
S03E06 : 19/09/2019
3 9.1
"Outlander" Surrender(2017)"Outlander" Surrender
S03E02 : 19/09/2019
8 8.8
18 8.5
"The Walking Dead" Wrath(2018)"The Walking Dead" Wrath
S08E16 : 19/09/2019
3 7.4
"The Walking Dead" Worth(2018)"The Walking Dead" Worth
S08E15 : 19/09/2019
1 7.8
1 7.3
1 7.3
"The Walking Dead" The Key(2018)"The Walking Dead" The Key
S08E12 : 19/09/2019
1 8.1
2 7.1
44 7.7
"The Walking Dead" Honor(2018)"The Walking Dead" Honor
S08E09 : 19/09/2019
45 6.8
1 6.6
"American Dad!" Garbage Stan(2017)"American Dad!" Garbage Stan
S12E20 : 19/09/2019
3 6.6
15 8
40 8.6
16 8.5
4 8.6
1 7.7
2 8.2
8 9
12 8
8 8.7
21 8.5
15 8.4
25 7.9
6 8.1
9 7.9
2 8.3
55 8.7
"The 100" Eden(2018)"The 100" Eden
S05E01 : 19/09/2019
73 8.9
14 8.3
17 7.8
5 7.1
"El Chapo" Episode #1.9(2017)"El Chapo" Episode #1.9
S01E09 : 19/09/2019
7 8
"El Chapo" Episode #1.8(2017)"El Chapo" Episode #1.8
S01E08 : 19/09/2019
7 7.8
"El Chapo" Episode #1.7(2017)"El Chapo" Episode #1.7
S01E07 : 19/09/2019
16 8.1
"El Chapo" Episode #1.5(2017)"El Chapo" Episode #1.5
S01E05 : 19/09/2019
12 7.8
"El Chapo" Episode #1.4(2017)"El Chapo" Episode #1.4
S01E04 : 19/09/2019
13 8.2
"El Chapo" Episode #1.6(2017)"El Chapo" Episode #1.6
S01E06 : 19/09/2019
19 7.9
"El Chapo" Episode #1.3(2017)"El Chapo" Episode #1.3
S01E03 : 19/09/2019
19 8.4
"El Chapo" Episode #1.2(2017)"El Chapo" Episode #1.2
S01E02 : 19/09/2019
18 8
"El Chapo" Episode #1.1(2017)"El Chapo" Episode #1.1
S01E01 : 19/09/2019
18 7.8
3 8.6
13 8.6
9 9
13 8.5
3 8.6
6 8.5
7 8.1
18 8.5
30 8.7
20 8.2
14 8.4
22 8.5
2 9.8
"Flash" Therefore She Is(0)"Flash" Therefore She Is
S04E20 : 19/09/2019
61 7.7
"Flash" Fury Rogue(0)"Flash" Fury Rogue
S04E19 : 19/09/2019
46 7.6
"Flash" Lose Yourself(0)"Flash" Lose Yourself
S04E18 : 19/09/2019
4 8.2
"Flash" Enter Flashtime(2018)"Flash" Enter Flashtime
S04E15 : 19/09/2019
12 9
"Flash" Subject 9(2018)"Flash" Subject 9
S04E14 : 19/09/2019
29 7.4
"Flash" True Colors(2018)"Flash" True Colors
S04E13 : 19/09/2019
30 8.1
21 8
3 7.8
1 8.3
"Flash" Therefore I Am(2017)"Flash" Therefore I Am
S04E07 : 19/09/2019
2 8.7
3 7.3
3 8.4
"Flash" Luck Be a Lady(2017)"Flash" Luck Be a Lady
S04E03 : 19/09/2019
2 7.5
"Flash" Mixed Signals(2017)"Flash" Mixed Signals
S04E02 : 19/09/2019
18 7.4
8 6.5
1 8.5
6 7.6
"Empire" False Face(2018)"Empire" False Face
S04E14 : 19/09/2019
11 6.6
5 6.9
"Empire" Sweet Sorrow(2018)"Empire" Sweet Sorrow
S04E12 : 19/09/2019
2 6.6
"Empire" Without Apology(2018)"Empire" Without Apology
S04E11 : 19/09/2019
6 7.4
4 7.2
1 7.6
"Empire" Bleeding War(2017)"Empire" Bleeding War
S04E04 : 19/09/2019
5 7.2
"Empire" Evil Manners(2017)"Empire" Evil Manners
S04E03 : 19/09/2019
9 7.2
"Empire" Full Circle(2017)"Empire" Full Circle
S04E02 : 19/09/2019
7 7.1
"Empire" Noble Memory(2017)"Empire" Noble Memory
S04E01 : 19/09/2019
9 7.4
27 8.9
"Arrow" Shifting Allegiances(2018)"Arrow" Shifting Allegiances
S06E20 : 19/09/2019
46 8.1
"Arrow" The Dragon(2018)"Arrow" The Dragon
S06E19 : 19/09/2019
5 8.1
"Arrow" Fundamentals(2018)"Arrow" Fundamentals
S06E18 : 19/09/2019
1 8.7
"Arrow" Brothers in Arms(2018)"Arrow" Brothers in Arms
S06E17 : 19/09/2019
1 7.9
"Arrow" Doppelgänger(2018)"Arrow" Doppelgänger
S06E15 : 19/09/2019
1 8.2
"Arrow" Collision Course(2018)"Arrow" Collision Course
S06E14 : 19/09/2019
23 7.4
23 8.3
"Arrow" All for Nothing(2018)"Arrow" All for Nothing
S06E12 : 19/09/2019
21 8
"Arrow" We Fall(2018)"Arrow" We Fall
S06E11 : 19/09/2019
6 7.8
"Arrow" Divided(2018)"Arrow" Divided
S06E10 : 19/09/2019
1 7.5
1 8.7
"Arrow" Next of Kin(2017)"Arrow" Next of Kin
S06E03 : 19/09/2019
5 7.9
"Arrow" Tribute(2017)"Arrow" Tribute
S06E02 : 19/09/2019
8 8
10 8.3
2 8.8
2 9.4
4 9.6
5 8.8
3 9.1
2 8.5
2 7.8
2 9
24 8.3
23 8.5
8 8.8
22 8.8
29 8.3
27 8.2
26 8.6
20 8.5
22 8.8
30 8.7
9 8
6 7.5
9 7.9
11 8.1
9 7.8
10 7.7
12 7.5
11 8.3
9 7.6
9 7.9
10 7.5
6 8.1
"Mr. Robot" shutdown -r(2017)"Mr. Robot" shutdown -r
S03E10 : 19/09/2019
2 9.5
2 8.7
2 9.2
3 9.1
3 9.7
3 9.7
3 8.5
"Mr. Robot" eps3.2_legacy.so(2017)"Mr. Robot" eps3.2_legacy.so
S03E03 : 19/09/2019
10 8.8
"Mr. Robot" eps3.1_undo.gz(2017)"Mr. Robot" eps3.1_undo.gz
S03E02 : 19/09/2019
5 9.2
2 7
10 7.1
1 7.2
3 7.5
"American Dad!" Kloger(2017)"American Dad!" Kloger
S12E19 : 19/09/2019
1 6.6
2 6.8
1 7.4
2 7.2
14 8
3 7.2
5 6.1
39 9.2
21 8.8
42 8.1
32 8
44 8.8
30 8.3
28 8.3
38 8.8
31 8.2
50 8.3
"MacGyver" Compass(2017)"MacGyver" Compass
S01E19 : 19/09/2019
13 7.5
"Nobodies" Open Dorf Policy(0)"Nobodies" Open Dorf Policy
S02E01 : 19/09/2019
1 7.7
6 6.6
6 6.8
7 6.9
"Very Bad Nanny" The Mess(2017)"Very Bad Nanny" The Mess
S01E09 : 19/09/2019
18 7.9
"Flash" The Flash Reborn(2017)"Flash" The Flash Reborn
S04E01 : 19/09/2019
34 7.6
"Supergirl" Girl of Steel(2017)"Supergirl" Girl of Steel
S03E01 : 19/09/2019
31 7.7
1 8.1
1 8.3
1 7.6
14 8.1
16 7.8
17 9
21 8.4
1 8.4
2 7.9
1 7.9
1 8.6
2 7.8
26 7.9
"Arrow" Fallout(2017)"Arrow" Fallout
S06E01 : 19/09/2019
41 7.9
"Very Bad Nanny" The Implant(2017)"Very Bad Nanny" The Implant
S01E16 : 19/09/2019
5 7.9
12 8.1
16 8.1
"Very Bad Nanny" The Heater(2017)"Very Bad Nanny" The Heater
S01E14 : 19/09/2019
17 7.6
"Very Bad Nanny" The Bully(2017)"Very Bad Nanny" The Bully
S01E13 : 19/09/2019
26 7.9
"Very Bad Nanny" The Wolf(2017)"Very Bad Nanny" The Wolf
S01E12 : 19/09/2019
20 7.8
18 7.8
"Outlander" Freedom & Whisky(2017)"Outlander" Freedom & Whisky
S03E05 : 19/09/2019
16 9.3
"Outlander" Of Lost Things(2017)"Outlander" Of Lost Things
S03E04 : 19/09/2019
10 9.3
"Outlander" All Debts Paid(2017)"Outlander" All Debts Paid
S03E03 : 19/09/2019
9 9.2
"Very Bad Nanny" The Master(2017)"Very Bad Nanny" The Master
S01E06 : 19/09/2019
20 8
5 7.1
"Very Bad Nanny" The Baggage(2017)"Very Bad Nanny" The Baggage
S01E10 : 19/09/2019
22 7.6
22 7.7
"Very Bad Nanny" The Fire(2017)"Very Bad Nanny" The Fire
S01E05 : 19/09/2019
20 8.1
"Very Bad Nanny" The Snitch(2017)"Very Bad Nanny" The Snitch
S01E08 : 19/09/2019
27 7.8
"Very Bad Nanny" The Buffer(2017)"Very Bad Nanny" The Buffer
S01E03 : 19/09/2019
30 7.9
"Very Bad Nanny" The Balloon(2017)"Very Bad Nanny" The Balloon
S01E04 : 19/09/2019
34 8.2
27 8
"Very Bad Nanny" Pilot(2017)"Very Bad Nanny" Pilot
S01E01 : 19/09/2019
30 7.8
"Ash vs Evil Dead" Family(2018)"Ash vs Evil Dead" Family
S03E01 : 19/09/2019
23 8.8
11 8.8
3 6.4
2 6.1
"The Americans" Rififi(0)"The Americans" Rififi
S06E06 : 19/09/2019
20 8.9
26 9.3
7 8.4
4 8.5
"The Americans" Tchaikovsky(0)"The Americans" Tchaikovsky
S06E02 : 19/09/2019
2 8.4
14 7.6
9 7.2
"American Dad!" Roger's Baby(2016)"American Dad!" Roger's Baby
S12E06 : 19/09/2019
1 7.1
"American Dad!" Bahama Mama(2016)"American Dad!" Bahama Mama
S12E05 : 19/09/2019
8 7.4
"MacGyver" Cigar Cutter(2017)"MacGyver" Cigar Cutter
S01E21 : 19/09/2019
12 7.6
"MacGyver" Flashlight(2017)"MacGyver" Flashlight
S01E18 : 19/09/2019
29 7.4
"MacGyver" Hole Puncher(2017)"MacGyver" Hole Puncher
S01E20 : 19/09/2019
9 7.7
"MacGyver" Ruler(2017)"MacGyver" Ruler
S01E17 : 19/09/2019
21 7.4
"MacGyver" Hook(2017)"MacGyver" Hook
S01E16 : 19/09/2019
22 7.3
"MacGyver" Magnifying Glass(2017)"MacGyver" Magnifying Glass
S01E15 : 19/09/2019
20 7.6
"MacGyver" Fish Scaler(2017)"MacGyver" Fish Scaler
S01E14 : 19/09/2019
21 7.4
"MacGyver" Large Blade(2017)"MacGyver" Large Blade
S01E13 : 19/09/2019
22 7.3
"MacGyver" Screwdriver(2017)"MacGyver" Screwdriver
S01E12 : 19/09/2019
20 7.6
"MacGyver" Scissors(2016)"MacGyver" Scissors
S01E11 : 19/09/2019
16 7.4
1 7.2
"The Walking Dead" Some Guy(2017)"The Walking Dead" Some Guy
S08E04 : 19/09/2019
1 6.7
"The Walking Dead" Monsters(2017)"The Walking Dead" Monsters
S08E03 : 19/09/2019
6 6.3
15 6.6
"The Walking Dead" Mercy(2017)"The Walking Dead" Mercy
S08E01 : 19/09/2019
14 6.8
"MacGyver" Chisel(2016)"MacGyver" Chisel
S01E09 : 19/09/2019
24 7.2
"MacGyver" Corkscrew(2016)"MacGyver" Corkscrew
S01E08 : 19/09/2019
18 7.5
"MacGyver" Can Opener(2016)"MacGyver" Can Opener
S01E07 : 19/09/2019
13 7.4
13 8.2
14 7.2
20 7.2
15 7.2
21 7.1
22 7.3
17 7.3
23 7.2
22 7.3
22 7.2
20 7.1
18 7.1
14 7.1
18 7.2
17 7.1
17 7.2
26 7.2
18 7.2
22 7.1
15 7
9 9.1
"Halt and Catch Fire" Search(2017)"Halt and Catch Fire" Search
S04E09 : 19/09/2019
10 8.6
18 9
9 9.5
10 8.3
6 8.2
5 8
8 8.3
3 8.4
8 8.1
"MacGyver" Pliers(2016)"MacGyver" Pliers
S01E10 : 19/09/2019
21 7.3
"MacGyver" Wrench(2016)"MacGyver" Wrench
S01E06 : 19/09/2019
18 7.4
"MacGyver" Toothpick(2016)"MacGyver" Toothpick
S01E05 : 19/09/2019
18 7.1
"MacGyver" Wire Cutter(2016)"MacGyver" Wire Cutter
S01E04 : 19/09/2019
17 7
"MacGyver" Awl(2016)"MacGyver" Awl
S01E03 : 19/09/2019
22 6.6
"MacGyver" Metal Saw(2016)"MacGyver" Metal Saw
S01E02 : 19/09/2019
18 6.4
25 8.2
"Poldark" Episode #2.10(2016)"Poldark" Episode #2.10
S02E10 : 19/09/2019
44 9
"Poldark" Episode #2.9(2016)"Poldark" Episode #2.9
S02E09 : 19/09/2019
33 8.6
20 7.2
"Kingdom" Cactus(2017)"Kingdom" Cactus
S03E09 : 19/09/2019
4 9.7
"Kingdom" Old Pueblo(2017)"Kingdom" Old Pueblo
S03E08 : 19/09/2019
2 8.7
"Kingdom" Platinum Level(2017)"Kingdom" Platinum Level
S03E07 : 19/09/2019
1 8.7
"Kingdom" All Talk(2017)"Kingdom" All Talk
S03E06 : 19/09/2019
9 8.7
"Kingdom" Please Give(2017)"Kingdom" Please Give
S03E05 : 19/09/2019
6 9.1
"Kingdom" Headhunter(2017)"Kingdom" Headhunter
S03E04 : 19/09/2019
5 8.9
"Kingdom" Thank You, Boys(2017)"Kingdom" Thank You, Boys
S03E03 : 19/09/2019
5 8.7
"Kingdom" Ritual(2017)"Kingdom" Ritual
S03E02 : 19/09/2019
8 8.5
"Kingdom" Wolf Tickets(2017)"Kingdom" Wolf Tickets
S03E01 : 19/09/2019
13 8.6
4 9
13 6.8
7 6.9
9 6.9
"Flash" Infantino Street(2017)"Flash" Infantino Street
S03E22 : 19/09/2019
52 9.1
"Flash" Cause and Effect(2017)"Flash" Cause and Effect
S03E21 : 19/09/2019
46 8.2
"Flash" I Know Who You Are(2017)"Flash" I Know Who You Are
S03E20 : 19/09/2019
44 9
75 8.7
"Flash" Abra Kadabra(2017)"Flash" Abra Kadabra
S03E18 : 19/09/2019
48 8.1
"Flash" Into the Speed Force(2017)"Flash" Into the Speed Force
S03E16 : 19/09/2019
67 8
"Flash" The Wrath of Savitar(2017)"Flash" The Wrath of Savitar
S03E15 : 19/09/2019
50 8.7
44 7.9
77 8
"Flash" Untouchable(2017)"Flash" Untouchable
S03E12 : 19/09/2019
63 8
"Flash" Dead or Alive(2017)"Flash" Dead or Alive
S03E11 : 19/09/2019
57 8
79 8.1
"Flash" The Present(2016)"Flash" The Present
S03E09 : 19/09/2019
57 8.9
11 7
"American Dad!" Next of Pin(2016)"American Dad!" Next of Pin
S11E21 : 19/09/2019
9 7.4
11 7.5
13 7
"Black Mirror" Metalhead(2017)"Black Mirror" Metalhead
S04E05 : 19/09/2019
3 6.7
"Black Mirror" Hang the DJ(2017)"Black Mirror" Hang the DJ
S04E04 : 19/09/2019
2 8.8
"Black Mirror" Crocodile(2017)"Black Mirror" Crocodile
S04E03 : 19/09/2019
2 7.3
"Black Mirror" USS Callister(2017)"Black Mirror" USS Callister
S04E01 : 19/09/2019
1 8.3
"Black Mirror" Arkangel(2017)"Black Mirror" Arkangel
S04E02 : 19/09/2019
4 7.3
37 8.8
"Line of Duty" Episode #3.6(2016)"Line of Duty" Episode #3.6
S03E06 : 19/09/2019
19 9.6
"Line of Duty" Episode #3.5(2016)"Line of Duty" Episode #3.5
S03E05 : 19/09/2019
15 9.2
"Line of Duty" Episode #3.4(2016)"Line of Duty" Episode #3.4
S03E04 : 19/09/2019
10 8.6
"Line of Duty" Episode #3.3(2016)"Line of Duty" Episode #3.3
S03E03 : 19/09/2019
26 8.5
"Line of Duty" Episode #3.2(2016)"Line of Duty" Episode #3.2
S03E02 : 19/09/2019
21 8.5
"Line of Duty" Episode #3.1(2016)"Line of Duty" Episode #3.1
S03E01 : 19/09/2019
17 8.8
13 8.6
15 8.2
15 8.5
11 8.2
17 8.1
14 8.1
14 7.9
15 7.9
15 7.7
16 7.5
"Flash" Finish Line(2017)"Flash" Finish Line
S03E23 : 19/09/2019
40 7.8
"Flash" Invasion!(2016)"Flash" Invasion!
S03E08 : 19/09/2019
69 9.2
"Flash" Killer Frost(2016)"Flash" Killer Frost
S03E07 : 19/09/2019
58 8.8
"Flash" Shade(2016)"Flash" Shade
S03E06 : 19/09/2019
61 8.6
"Flash" Monster(2016)"Flash" Monster
S03E05 : 19/09/2019
55 7.6
"Flash" The New Rogues(2016)"Flash" The New Rogues
S03E04 : 19/09/2019
65 8.2
"Flash" Magenta(2016)"Flash" Magenta
S03E03 : 19/09/2019
54 7.8
"Flash" Paradox(2016)"Flash" Paradox
S03E02 : 19/09/2019
64 8.5
9 8.1
2 8.3
35 8.8
"Hawaii 5-0" Pilina Koko(2016)"Hawaii 5-0" Pilina Koko
S06E23 : 19/09/2019
30 8.2
"Hawaii 5-0" I'ike Ke Ao(2016)"Hawaii 5-0" I'ike Ke Ao
S06E22 : 19/09/2019
34 7.7
20 8.3
"Hawaii 5-0" Ka Haunaele(2016)"Hawaii 5-0" Ka Haunaele
S06E20 : 19/09/2019
21 7.1
"Hawaii 5-0" Malama ka Po'e(2016)"Hawaii 5-0" Malama ka Po'e
S06E19 : 19/09/2019
30 8.4
"Hawaii 5-0" Kanaka Hahai(2016)"Hawaii 5-0" Kanaka Hahai
S06E18 : 19/09/2019
31 7.9
"Hawaii 5-0" Waiwai(2016)"Hawaii 5-0" Waiwai
S06E17 : 19/09/2019
31 8
20 8
15 7.6
10 7.2
12 7.3
14 7
10 7.3
10 7.3
8 7
8 7.2
8 8.1
10 8.6
"American Dad!" Anchorfran(2016)"American Dad!" Anchorfran
S11E09 : 19/09/2019
10 7.3
10 7.1
10 7.1
5 6.8
4 7.1
2 7.3
1 7.3
"American Dad!" Roots(2016)"American Dad!" Roots
S11E01 : 19/09/2019
1 7
18 7.2
16 7.6
"Flash" Flashpoint(2016)"Flash" Flashpoint
S03E01 : 19/09/2019
55 8.5
"Poldark" Episode #2.8(2016)"Poldark" Episode #2.8
S02E08 : 19/09/2019
47 8.6
"Poldark" Episode #2.7(2016)"Poldark" Episode #2.7
S02E07 : 19/09/2019
25 8.5
"Poldark" Episode #2.6(2016)"Poldark" Episode #2.6
S02E06 : 19/09/2019
24 8.5
"Poldark" Episode #2.5(2016)"Poldark" Episode #2.5
S02E05 : 19/09/2019
21 8.8
"Poldark" Episode #2.4(2016)"Poldark" Episode #2.4
S02E04 : 19/09/2019
24 8.7
"Poldark" Episode #2.3(2016)"Poldark" Episode #2.3
S02E03 : 19/09/2019
33 8.5
"Poldark" Episode #2.2(2016)"Poldark" Episode #2.2
S02E02 : 19/09/2019
29 8.8
"Poldark" Episode #2.1(2016)"Poldark" Episode #2.1
S02E01 : 19/09/2019
33 8.5
16 7
20 7.2
20 7.2
22 7.2
8 7.2
9 8.2
"Hawaii 5-0" Hoa 'inea(2016)"Hawaii 5-0" Hoa 'inea
S06E14 : 19/09/2019
9 8
17 7.2
21 7.2
"Hawaii 5-0" Umia Ka Hanu(2016)"Hawaii 5-0" Umia Ka Hanu
S06E13 : 19/09/2019
4 7.5
19 7.2
7 7.3
6 8.1
"Hawaii 5-0" Kuleana(2016)"Hawaii 5-0" Kuleana
S06E11 : 19/09/2019
5 8
29 7.2

Lần TV sắp tới
Phim mới
Popular Series
Đóng