Chương trình truyền hình Phổ biến nhất Tuần này

Tên phim Phụ đề Đánh giá phim IMDb
19 9
3 8.8
"The Expanse" IFF(0)"The Expanse" IFF
S03E02 : 17/07/2019
6 9
19 8.7
19 8.9
7 9.2
"Billions" Hell of a Ride(0)"Billions" Hell of a Ride
S03E04 : 17/07/2019
1 8.5
17 8.4
26 8.6
"Timeless" The Kennedy Curse(0)"Timeless" The Kennedy Curse
S02E05 : 17/07/2019
3 8.7
1 8.5
41 8.4
5 8.7
"Deception" Divination(0)"Deception" Divination
S01E04 : 17/07/2019
2 8.3
"Deception" Escapology(0)"Deception" Escapology
S01E03 : 17/07/2019
2 8.2
"Deception" Black Art(0)"Deception" Black Art
S01E06 : 17/07/2019
9 7.9
"The Detail" Secret Liars(0)"The Detail" Secret Liars
S01E04 : 17/07/2019
1 7.4
"The Detail" Pilot(0)"The Detail" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
1 7
"The Detail" The Long Walk(0)"The Detail" The Long Walk
S01E05 : 17/07/2019
2 7.5
"Madam Secretary" Phase Two(0)"Madam Secretary" Phase Two
S04E17 : 17/07/2019
1 7.1
5 7.2
46 7.7
"Trust" Silenzio(0)"Trust" Silenzio
S01E05 : 17/07/2019
7 8.1
"Trust" That's All Folks!(0)"Trust" That's All Folks!
S01E04 : 17/07/2019
5 7.8
"Trust" Lone Star(0)"Trust" Lone Star
S01E02 : 17/07/2019
1 8.1
"Trust" The House of Getty(0)"Trust" The House of Getty
S01E01 : 17/07/2019
1 8
"Trust" La Dolce Vita(0)"Trust" La Dolce Vita
S01E03 : 17/07/2019
2 7.8
"iZombie" Chivalry is Dead(0)"iZombie" Chivalry is Dead
S04E08 : 17/07/2019
19 8
2 8
1 8.3
"iZombie" Goon Struck(0)"iZombie" Goon Struck
S04E05 : 17/07/2019
1 8.2
1 8
"iZombie" Blue Bloody(2018)"iZombie" Blue Bloody
S04E02 : 17/07/2019
8 7.9
1 8.5
"High Maintenance" HBD(2018)"High Maintenance" HBD
S02E07 : 17/07/2019
2 7.7
3 7.9
2 7.6
"S.W.A.T." Payback(0)"S.W.A.T." Payback
S01E16 : 17/07/2019
1 7.9
"S.W.A.T." Crews(2018)"S.W.A.T." Crews
S01E15 : 17/07/2019
1 7.8
"S.W.A.T." Ghosts(2018)"S.W.A.T." Ghosts
S01E14 : 17/07/2019
1 7.8
"S.W.A.T." Fences(2018)"S.W.A.T." Fences
S01E13 : 17/07/2019
2 7.4
"The Mick" The Accident(2018)"The Mick" The Accident
S02E16 : 17/07/2019
2 8.3
2 7.3
2 8
3 7.9
1 8
1 7.9
1 8.8
"Legion" Chapter 12(0)"Legion" Chapter 12
S02E04 : 17/07/2019
32 8.5
"Legion" Chapter 11(0)"Legion" Chapter 11
S02E03 : 17/07/2019
3 8.8
"Legion" Chapter 10(0)"Legion" Chapter 10
S02E02 : 17/07/2019
1 8.7
"Legion" Chapter 9(2018)"Legion" Chapter 9
S02E01 : 17/07/2019
2 8.7
"Mozart in the Jungle" Dance(2018)"Mozart in the Jungle" Dance
S04E10 : 17/07/2019
1 8.7
1 7.8
2 8.1
1 7.7
1 8
2 8.2
2 7.9
2 7.8
2 8
2 7.8
"Endeavour" Quartet(0)"Endeavour" Quartet
S05E05 : 17/07/2019
1 8.4
"Endeavour" Colours(0)"Endeavour" Colours
S05E04 : 17/07/2019
1 8.3
"Endeavour" Passenger(2018)"Endeavour" Passenger
S05E03 : 17/07/2019
1 8.5
"Endeavour" Cartouche(2018)"Endeavour" Cartouche
S05E02 : 17/07/2019
3 8
"Endeavour" Muse(2018)"Endeavour" Muse
S05E01 : 17/07/2019
2 8.3
24 9.3
5 9.3
3 7.7
2 7.8
"Another Period" Olympics(2018)"Another Period" Olympics
S03E03 : 17/07/2019
1 8.1
4 8.2
2 8.1
"Divorce" Losing It(0)"Divorce" Losing It
S02E06 : 17/07/2019
1 7.9
"Divorce" Breaking the Ice(2018)"Divorce" Breaking the Ice
S02E05 : 17/07/2019
1 8
"Divorce" Ohio(2018)"Divorce" Ohio
S02E04 : 17/07/2019
3 8.2
"Divorce" Worth It(2018)"Divorce" Worth It
S02E03 : 17/07/2019
1 7.9
"Divorce" Night Moves(2018)"Divorce" Night Moves
S02E01 : 17/07/2019
1 7.4
5 7.8
"High Maintenance" Steve(0)"High Maintenance" Steve
S02E10 : 17/07/2019
1 8.5
"High Maintenance" Scromple(2018)"High Maintenance" Scromple
S02E05 : 17/07/2019
2 8.6
"High Maintenance" Namaste(2018)"High Maintenance" Namaste
S02E03 : 17/07/2019
1 8
10 8.2
6 8.5
7 8.5
6 8.3
8 8.3
6 8.3
7 8.4
8 8.6
8 8.1
7 7.9
13 7.9
"Happy!" I Am the Future(2018)"Happy!" I Am the Future
S01E08 : 17/07/2019
9 8.6
1 8.4
1 8.4
1 8.3
2 8.4
1 8.2
"Baskets" Thanksgiving(2018)"Baskets" Thanksgiving
S03E06 : 17/07/2019
1 7.8
"Baskets" Sweat Equity(2018)"Baskets" Sweat Equity
S03E05 : 17/07/2019
1 7.3
1 7.6
"Baskets" Crash(2018)"Baskets" Crash
S03E03 : 17/07/2019
1 7.4
"Baskets" Finding Eddie(2018)"Baskets" Finding Eddie
S03E02 : 17/07/2019
1 7.6
14 7.4
1 7.5
1 7.4
4 7.3
15 7.3
16 7.3
17 7
17 7.2
8 8
"The Resident" Haunted(0)"The Resident" Haunted
S01E10 : 17/07/2019
1 7.8
3 8.2
7 8.2
9 7.2
7 6.4
1 6.3
3 7.9
2 8.2
1 7.9
1 8.1
16 9.1
"Homeland" All In(0)"Homeland" All In
S07E11 : 17/07/2019
24 8.9
"Homeland" Clarity(2018)"Homeland" Clarity
S07E10 : 17/07/2019
1 8
"Homeland" Useful Idiot(2018)"Homeland" Useful Idiot
S07E09 : 17/07/2019
1 8.7
12 8.7
"Homeland" Standoff(2018)"Homeland" Standoff
S07E03 : 17/07/2019
15 7.7
"Homeland" Rebel Rebel(2018)"Homeland" Rebel Rebel
S07E02 : 17/07/2019
15 7.8
15 7.7
"Beyond" Stir(0)"Beyond" Stir
S02E07 : 17/07/2019
4 7.2
"Beyond" Bedposts(2018)"Beyond" Bedposts
S02E06 : 17/07/2019
2 8.1
"Beyond" Six Feet Deep(2018)"Beyond" Six Feet Deep
S02E05 : 17/07/2019
4 7.9
"Beyond" Knock, Knock(2018)"Beyond" Knock, Knock
S02E04 : 17/07/2019
3 6.8
"Beyond" No Es Bueno(2018)"Beyond" No Es Bueno
S02E03 : 17/07/2019
2 7.9
"Britannia" Episode #1.9(2018)"Britannia" Episode #1.9
S01E09 : 17/07/2019
7 8.1
"Britannia" Episode #1.8(2018)"Britannia" Episode #1.8
S01E08 : 17/07/2019
9 7.6
"Britannia" Episode #1.7(2018)"Britannia" Episode #1.7
S01E07 : 17/07/2019
7 7.2
"Britannia" Episode #1.6(2018)"Britannia" Episode #1.6
S01E06 : 17/07/2019
9 7.7
"Britannia" Episode #1.5(2018)"Britannia" Episode #1.5
S01E05 : 17/07/2019
8 7.4
"Britannia" Episode #1.4(2018)"Britannia" Episode #1.4
S01E04 : 17/07/2019
7 7.5
"Britannia" Episode #1.3(2018)"Britannia" Episode #1.3
S01E03 : 17/07/2019
10 7.5
"Britannia" Episode #1.2(2018)"Britannia" Episode #1.2
S01E02 : 17/07/2019
10 7.6
"Britannia" Episode #1.1(2018)"Britannia" Episode #1.1
S01E01 : 17/07/2019
18 7
2 8.7
14 9.1
"The Magicians" Poached Eggs(2018)"The Magicians" Poached Eggs
S03E07 : 17/07/2019
15 8.5
11 8.6
10 9.6
"The Magicians" Be the Penny(2018)"The Magicians" Be the Penny
S03E04 : 17/07/2019
7 9.3
5 8.4
1 8.6
1 8.6
4 7.2
2 7.5
1 7.5
"MacGyver" Hammock + Balcony(0)"MacGyver" Hammock + Balcony
S02E16 : 17/07/2019
4 8.4
3 8.4
3 8
1 8.1
2 8.3
1 8.1
1 7.5
2 7.8
"Black-ish" Blue Valentime(0)"Black-ish" Blue Valentime
S04E21 : 17/07/2019
1 6.8
"McMafia" Episode #1.8(2018)"McMafia" Episode #1.8
S01E08 : 17/07/2019
8 8.7
"McMafia" Episode #1.7(2018)"McMafia" Episode #1.7
S01E07 : 17/07/2019
9 8.3
"McMafia" Episode #1.6(2018)"McMafia" Episode #1.6
S01E06 : 17/07/2019
7 8.3
"McMafia" Episode #1.5(2018)"McMafia" Episode #1.5
S01E05 : 17/07/2019
2 8.1
"McMafia" Episode #1.4(2018)"McMafia" Episode #1.4
S01E04 : 17/07/2019
1 8.1
"McMafia" Episode #1.3(2018)"McMafia" Episode #1.3
S01E03 : 17/07/2019
1 7.9
"McMafia" Episode #1.2(2018)"McMafia" Episode #1.2
S01E02 : 17/07/2019
7 7.8
"McMafia" Episode #1.1(2018)"McMafia" Episode #1.1
S01E01 : 17/07/2019
3 7.8
1 8.7
2 8.3
2 7.5
1 8.2
1 8.2
"Little Women" Episode #1.3(2017)"Little Women" Episode #1.3
S01E03 : 17/07/2019
1 7.7
"Little Women" Episode #1.2(2017)"Little Women" Episode #1.2
S01E02 : 17/07/2019
1 7.8
"Ghosted" Hello Boys(0)"Ghosted" Hello Boys
S01E16 : 17/07/2019
2 7
"The Mick" The Juice(2018)"The Mick" The Juice
S02E15 : 17/07/2019
1 8
"The Mick" The Church(2018)"The Mick" The Church
S02E14 : 17/07/2019
2 7.8
"The Mick" The Dump(2018)"The Mick" The Dump
S02E13 : 17/07/2019
1 7.7
1 7.3
1 7.5
1 8
1 8.9
"Gomorra: La serie" Fede(2017)"Gomorra: La serie" Fede
S03E11 : 17/07/2019
2 9
7 8.4
3 8.6
1 8.8
1 7.6
"S.W.A.T." Contamination(2018)"S.W.A.T." Contamination
S01E12 : 17/07/2019
2 7.4
"S.W.A.T." K-Town(2018)"S.W.A.T." K-Town
S01E11 : 17/07/2019
1 7.4
"Scorpion" Wave Goodbye(2018)"Scorpion" Wave Goodbye
S04E15 : 17/07/2019
1 7.9
"Superstore" Amnesty(2018)"Superstore" Amnesty
S03E15 : 17/07/2019
1 8.4
1 8.6
2 8.4
1 8.8
"Happy!" Destroyer of Worlds(0)"Happy!" Destroyer of Worlds
S01E07 : 17/07/2019
6 8.6
5 8.6
5 8.2
"Happy!" Year of the Horse(2017)"Happy!" Year of the Horse
S01E04 : 17/07/2019
7 8.3
6 8.3
"Happy!" What Smiles Are For(2017)"Happy!" What Smiles Are For
S01E02 : 17/07/2019
5 8.2
"Happy!" Saint Nick(2017)"Happy!" Saint Nick
S01E01 : 17/07/2019
6 8.3
5 8.6
2 7.9
1 7.9
2 8.1
3 8.1
1 8.4
1 8.2
3 8.2
2 8.2
1 8.8
10 8.6
1 8.4
17 8.7
14 8.8
14 8.5
2 8.5
1 8.5
1 9
2 9.2
1 8.4
1 8.9
1 9.1
3 8.5
1 8.1
8 8.1
2 7.5
1 7.6
1 7.9
1 7.1
"Gomorra: La serie" Giuda!(2017)"Gomorra: La serie" Giuda!
S03E09 : 17/07/2019
1 8.3
1 7.5
2 8.5
3 8.3
1 8.1
1 8.6
1 8.1
2 8.7
1 8.6
1 8.3
"Future Man" A Fuel's Errand(2017)"Future Man" A Fuel's Errand
S01E04 : 17/07/2019
1 8.1
2 7.8
2 8
"Future Man" Pilot(2017)"Future Man" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
2 7.6
"The A Word" Naming Day(2017)"The A Word" Naming Day
S02E01 : 17/07/2019
1 8.1
1 7.7
2 6.6
1 6.7
1 6.4
1 7.2
1 6.6
1 6.9
2 6.4
1 7
"Vikingane" The Last Domino(2017)"Vikingane" The Last Domino
S02E06 : 17/07/2019
1 7.3
"Vikingane" The Thing(2017)"Vikingane" The Thing
S02E05 : 17/07/2019
1 7.4
"Vikingane" Vengeance(2017)"Vikingane" Vengeance
S02E04 : 17/07/2019
1 7.2
"Vikingane" Hand Job(2017)"Vikingane" Hand Job
S02E03 : 17/07/2019
1 7.2
"S.W.A.T." Seizure(2018)"S.W.A.T." Seizure
S01E10 : 17/07/2019
1 7.4
"S.W.A.T." Blindspots(2018)"S.W.A.T." Blindspots
S01E09 : 17/07/2019
1 7.2
"S.W.A.T." Miracle(2017)"S.W.A.T." Miracle
S01E08 : 17/07/2019
1 7.3
"S.W.A.T." Homecoming(2017)"S.W.A.T." Homecoming
S01E07 : 17/07/2019
1 7.2
"S.W.A.T." Pamilya(2017)"S.W.A.T." Pamilya
S01E03 : 17/07/2019
2 7.1
4 7.9
2 7.7
2 8.5
3 7.1
4 6.9
3 6.8
2 6.4
2 6.4
2 6.3
2 6
2 8.6
2 8.2
1 9.1
2 8.6
1 7.8
1 8.5
1 8.8
2 8.1
1 8.2
1 7.8
"Slasher" Drone(2017)"Slasher" Drone
S02E06 : 17/07/2019
1 7.7
1 7.9
"Lore" Echoes(2017)"Lore" Echoes
S01E02 : 17/07/2019
1 7.3
1 8.4
1 8.8
1 8.7
1 8.8
1 8.6
1 8.6
38 7.6
8 7.2
"Supergirl" Both Sides Now(2018)"Supergirl" Both Sides Now
S03E13 : 17/07/2019
16 7.4
"Supergirl" For Good(2018)"Supergirl" For Good
S03E12 : 17/07/2019
16 7.3
"Supergirl" Fort Rozz(2018)"Supergirl" Fort Rozz
S03E11 : 17/07/2019
3 7.7
2 7.9
1 7.3
"The Gifted" X-roads(2018)"The Gifted" X-roads
S01E13 : 17/07/2019
3 8.5
"The Gifted" eXtraction(2018)"The Gifted" eXtraction
S01E12 : 17/07/2019
1 8.1
"The Gifted" 3 X 1(2018)"The Gifted" 3 X 1
S01E11 : 17/07/2019
1 8.1
"The Gifted" eXploited(2017)"The Gifted" eXploited
S01E10 : 17/07/2019
1 8.8
3 8.5
3 7.7
3 8.1
"NCIS: Los Angeles" Assets(2017)"NCIS: Los Angeles" Assets
S09E03 : 17/07/2019
2 8
"MacGyver" Bullet + Pen(2017)"MacGyver" Bullet + Pen
S02E11 : 17/07/2019
1 8.4
"MacGyver" War Room + Ship(2017)"MacGyver" War Room + Ship
S02E10 : 17/07/2019
1 8.5
3 7.8
2 7.5
1 7.5
14 8.1
2 8.8
"SEAL Team" Takedown(0)"SEAL Team" Takedown
S01E19 : 17/07/2019
6 8.3
"SEAL Team" Call Out(2018)"SEAL Team" Call Out
S01E14 : 17/07/2019
2 8.2
"SEAL Team" Getaway Day(2018)"SEAL Team" Getaway Day
S01E13 : 17/07/2019
2 8.1
"SEAL Team" The Upside Down(2018)"SEAL Team" The Upside Down
S01E12 : 17/07/2019
1 8.2
"SEAL Team" Containment(2018)"SEAL Team" Containment
S01E11 : 17/07/2019
1 8
"SEAL Team" Pattern of Life(2018)"SEAL Team" Pattern of Life
S01E10 : 17/07/2019
1 8.1
1 9.1
1 8.4
1 8.9
"The Mick" The Dance(0)"The Mick" The Dance
S02E19 : 17/07/2019
1 8.1
"The Mick" The City(2018)"The Mick" The City
S02E12 : 17/07/2019
1 7.9
"Alias Grace" Part 6(2017)"Alias Grace" Part 6
S01E06 : 17/07/2019
1 8.1
"Alias Grace" Part 4(2017)"Alias Grace" Part 4
S01E04 : 17/07/2019
1 8.1
"Alias Grace" Part 3(2017)"Alias Grace" Part 3
S01E03 : 17/07/2019
2 8
"Alias Grace" Part 2(2017)"Alias Grace" Part 2
S01E02 : 17/07/2019
1 8.3
"Alias Grace" Part 1(2017)"Alias Grace" Part 1
S01E01 : 17/07/2019
1 7.8
2 8.4
1 8
1 8.2
1 8.2
3 8.1
1 8.1
1 7.8
1 7.8
1 8.2
1 8.3
2 8.1
1 7.7
"Scorpion" Queen Scary(2017)"Scorpion" Queen Scary
S04E06 : 17/07/2019
1 7.7
"Scorpion" Sci Hard(2017)"Scorpion" Sci Hard
S04E05 : 17/07/2019
1 8.2
3 7.9
"Scorpion" More Extinction(2017)"Scorpion" More Extinction
S04E02 : 17/07/2019
2 7.8
19 7.4
10 7.6
3 7.2
1 7.3
1 7.3
1 7.6
3 7.2
1 7.5
1 7.3
2 7.5
2 7.2
1 7.1
6 7.4
2 7.7
"The Orville" New Dimensions(2017)"The Orville" New Dimensions
S01E11 : 17/07/2019
1 8.2
"The Orville" Into the Fold(2017)"The Orville" Into the Fold
S01E08 : 17/07/2019
1 7.5
"The Orville" Majority Rule(2017)"The Orville" Majority Rule
S01E07 : 17/07/2019
1 8.4
"The Orville" Krill(2017)"The Orville" Krill
S01E06 : 17/07/2019
3 8.1
"The Orville" Pria(2017)"The Orville" Pria
S01E05 : 17/07/2019
1 8
1 8.4
"The Orville" Old Wounds(2017)"The Orville" Old Wounds
S01E01 : 17/07/2019
2 7.5
1 7.5
2 8.5
3 8.2
1 7.5
2 7.1
1 8.1
1 8.1
"The Mick" The Invention(2017)"The Mick" The Invention
S02E05 : 17/07/2019
1 7.6
2 8.9
"Supergirl" Wake Up(2017)"Supergirl" Wake Up
S03E07 : 17/07/2019
3 7.8
"Supergirl" Midvale(2017)"Supergirl" Midvale
S03E06 : 17/07/2019
1 8.3
"Supergirl" Damage(2017)"Supergirl" Damage
S03E05 : 17/07/2019
3 7.6
"Supergirl" The Faithful(2017)"Supergirl" The Faithful
S03E04 : 17/07/2019
5 7.6
4 7.4
"Supergirl" Triggers(2017)"Supergirl" Triggers
S03E02 : 17/07/2019
33 7.5
5 8.1
3 8.1
1 8.7
4 8.2
3 8.4
3 8.3
8 8.4
1 8.3
2 8.6
"Better Things" Graduation(2017)"Better Things" Graduation
S02E10 : 17/07/2019
2 9
"Better Things" White Rock(2017)"Better Things" White Rock
S02E09 : 17/07/2019
1 8.7
"Better Things" Arnold Hall(2017)"Better Things" Arnold Hall
S02E08 : 17/07/2019
1 7.8
"Better Things" Blackout(2017)"Better Things" Blackout
S02E07 : 17/07/2019
1 8.1
"Better Things" Eulogy(2017)"Better Things" Eulogy
S02E06 : 17/07/2019
1 9.3
"Better Things" Phil(2017)"Better Things" Phil
S02E05 : 17/07/2019
3 7.7
"Better Things" Sick(2017)"Better Things" Sick
S02E04 : 17/07/2019
1 7.8
"Better Things" Robin(2017)"Better Things" Robin
S02E03 : 17/07/2019
3 8.1
"Better Things" Rising(2017)"Better Things" Rising
S02E02 : 17/07/2019
1 8.2
"Better Things" September(2017)"Better Things" September
S02E01 : 17/07/2019
4 8.2
"Superstore" Groundhog Day(2018)"Superstore" Groundhog Day
S03E12 : 17/07/2019
2 8
"Superstore" Viral Video(2018)"Superstore" Viral Video
S03E08 : 17/07/2019
1 8
"Superstore" Sal's Dead(2017)"Superstore" Sal's Dead
S03E05 : 17/07/2019
2 8.5
2 8
"Superstore" Part-Time Hires(2017)"Superstore" Part-Time Hires
S03E03 : 17/07/2019
4 8.1
"Superstore" Brett Is Dead(2017)"Superstore" Brett Is Dead
S03E02 : 17/07/2019
4 8.1
1 8.2
2 8.3
"MacGyver" DIY or DIE(2017)"MacGyver" DIY or DIE
S02E01 : 17/07/2019
1 7.4
2 8.3
8 8.4
1 8.2
6 8.2
1 8.8
2 8.7
1 8.2
2 8.4
1 8.5
2 7.9
3 8.9
3 7.6
16 8.2
"Will & Grace" One Job(0)"Will & Grace" One Job
S09E15 : 17/07/2019
2 7.6
1 8
2 8.7
1 8.5
2 8.8
2 8.2
"Will & Grace" Grandpa Jack(2017)"Will & Grace" Grandpa Jack
S09E04 : 17/07/2019
2 8.9
8 8.1
7 8.6
5 7.5
2 8.1
2 7.7
3 7.8
3 7.9
3 7.9
"Hawaii Five-0" Make Me Kai(2017)"Hawaii Five-0" Make Me Kai
S08E09 : 17/07/2019
1 8.1
1 7.8
1 8.1
1 7.3
1 7.7
6 7.9
"Hawaii Five-0" Na La 'Ilio(2017)"Hawaii Five-0" Na La 'Ilio
S08E02 : 17/07/2019
7 8.1
1 8.5
1 8.7
2 8.4
3 8.3
5 8.2
11 8
1 8.3
2 7.8
4 8
4 8.1
25 8
9 8.4
"SEAL Team" The Exchange(2017)"SEAL Team" The Exchange
S01E08 : 17/07/2019
1 8
"SEAL Team" Borderlines(2017)"SEAL Team" Borderlines
S01E07 : 17/07/2019
1 7.9
1 7.9
"SEAL Team" Collapse(2017)"SEAL Team" Collapse
S01E05 : 17/07/2019
2 7.9
1 7.8
"SEAL Team" Boarding Party(2017)"SEAL Team" Boarding Party
S01E03 : 17/07/2019
6 7.8
"SEAL Team" Other Lives(2017)"SEAL Team" Other Lives
S01E02 : 17/07/2019
3 7.6
"SEAL Team" Tip of the Spear(2017)"SEAL Team" Tip of the Spear
S01E01 : 17/07/2019
3 7.6
14 8.7
6 6.1
1 8.2
10 8.4
11 8.1
2 7.6
1 8
2 8.4
1 8.2
2 8.3
3 8.3
2 8.7
2 8.2
4 8.1
4 8.2
26 8.3
"The Mick" The Haunted House(2017)"The Mick" The Haunted House
S02E04 : 17/07/2019
2 8.2
"The Mick" The Visit(2017)"The Mick" The Visit
S02E03 : 17/07/2019
5 8.2
"The Mick" The Friend(2017)"The Mick" The Friend
S02E02 : 17/07/2019
4 7.8
"The Mick" The Hotel(2017)"The Mick" The Hotel
S02E01 : 17/07/2019
2 7.9
"Black-ish" Elder Scam(2017)"Black-ish" Elder Scam
S04E03 : 17/07/2019
2 7.1
"Black-ish" Mother Nature(2017)"Black-ish" Mother Nature
S04E02 : 17/07/2019
3 7.7
"Black-ish" Juneteenth(2017)"Black-ish" Juneteenth
S04E01 : 17/07/2019
4 7.2
"Liar" The Marshes(2017)"Liar" The Marshes
S01E06 : 17/07/2019
2 7.1
"Liar" Check Mate(2017)"Liar" Check Mate
S01E05 : 17/07/2019
5 7.5
"Liar" Catherine(2017)"Liar" Catherine
S01E04 : 17/07/2019
5 7.2
"Liar" The White Rabbit(2017)"Liar" The White Rabbit
S01E03 : 17/07/2019
4 7.5
"Liar" I Know You're Lying(2017)"Liar" I Know You're Lying
S01E02 : 17/07/2019
3 7.3
"Liar" The Date(2017)"Liar" The Date
S01E01 : 17/07/2019
1 7.7
"Doctor Foster" Episode #2.5(2017)"Doctor Foster" Episode #2.5
S02E05 : 17/07/2019
1 6.8
"The Gifted" got your siX(2017)"The Gifted" got your siX
S01E06 : 17/07/2019
1 7.9
"The Gifted" boXed in(2017)"The Gifted" boXed in
S01E05 : 17/07/2019
1 8
"The Gifted" eXit strategy(2017)"The Gifted" eXit strategy
S01E04 : 17/07/2019
2 8.4
"The Gifted" eXodus(2017)"The Gifted" eXodus
S01E03 : 17/07/2019
22 7.9
"The Gifted" rX(2017)"The Gifted" rX
S01E02 : 17/07/2019
30 8.1
"The Gifted" eXposed(2017)"The Gifted" eXposed
S01E01 : 17/07/2019
10 8.3
"Lethal Weapon" Jesse's Girl(0)"Lethal Weapon" Jesse's Girl
S02E20 : 17/07/2019
23 8.5
5 8.2
4 8.3
4 8.4
"Lethal Weapon" Ruthless(0)"Lethal Weapon" Ruthless
S02E16 : 17/07/2019
11 8.3
11 8.6
3 8.3
3 8.4
1 8.3
"Lethal Weapon" Funny Money(2018)"Lethal Weapon" Funny Money
S02E11 : 17/07/2019
1 8.3
1 9.1
1 8.5
"Lethal Weapon" Birdwatching(2017)"Lethal Weapon" Birdwatching
S02E07 : 17/07/2019
1 8.3
"Lethal Weapon" Flight Risk(2017)"Lethal Weapon" Flight Risk
S02E04 : 17/07/2019
14 8.4
"Lethal Weapon" Born to Run(2017)"Lethal Weapon" Born to Run
S02E03 : 17/07/2019
17 8.3
9 8.5
15 8.8
32 8.4
13 8.8
"Lucifer" Let Pinhead Sing!(2018)"Lucifer" Let Pinhead Sing!
S03E17 : 17/07/2019
1 8.7
14 8.7
20 8.5
22 8.5
17 9.1
"Lucifer" All About Her(2018)"Lucifer" All About Her
S03E12 : 17/07/2019
1 8.7
"Lucifer" City of Angels?(2018)"Lucifer" City of Angels?
S03E11 : 17/07/2019
1 8.7
"Lucifer" Chloe Does Lucifer(2017)"Lucifer" Chloe Does Lucifer
S03E08 : 17/07/2019
2 8.5
"Lucifer" Off The Record(2017)"Lucifer" Off The Record
S03E07 : 17/07/2019
2 9.4
2 9.1
1 8.4
14 8.8
22 8.5
3 8.8
28 7
25 7.4
24 8
1 8.1
1 7.8
1 7.9
2 6.8
4 7.4
"Star Trek: Discovery" Lethe(2017)"Star Trek: Discovery" Lethe
S01E06 : 17/07/2019
6 7.3
28 7.2
33 7.1
6 7.7
11 7.4
20 7.1
"Ghosted" The Machine(2017)"Ghosted" The Machine
S01E05 : 17/07/2019
1 7.4
"Ghosted" Lockdown(2017)"Ghosted" Lockdown
S01E04 : 17/07/2019
3 7.6
"Ghosted" Whispers(2017)"Ghosted" Whispers
S01E03 : 17/07/2019
7 7.4
"Ghosted" Bee-Mo(2017)"Ghosted" Bee-Mo
S01E02 : 17/07/2019
9 7
"Ghosted" Pilot(2017)"Ghosted" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
6 7.1
3 7.3
"This Is Us" Vegas, Baby(0)"This Is Us" Vegas, Baby
S02E16 : 17/07/2019
7 7.8
"This Is Us" The Car(2018)"This Is Us" The Car
S02E15 : 17/07/2019
11 9
16 9.5
2 9.1
"This Is Us" Clooney(2018)"This Is Us" Clooney
S02E12 : 17/07/2019
2 8.5
"This Is Us" The Fifth Wheel(2018)"This Is Us" The Fifth Wheel
S02E11 : 17/07/2019
2 9
"This Is Us" Number Three(2017)"This Is Us" Number Three
S02E10 : 17/07/2019
1 8.6
"This Is Us" Number Two(2017)"This Is Us" Number Two
S02E09 : 17/07/2019
2 8.6
"This Is Us" Number One(2017)"This Is Us" Number One
S02E08 : 17/07/2019
2 8.8
1 8.7
"This Is Us" The 20's(2017)"This Is Us" The 20's
S02E06 : 17/07/2019
3 8.3
"This Is Us" Brothers(2017)"This Is Us" Brothers
S02E05 : 17/07/2019
4 8.2
"This Is Us" Still There(2017)"This Is Us" Still There
S02E04 : 17/07/2019
8 8.3
"This Is Us" Déjà Vu(2017)"This Is Us" Déjà Vu
S02E03 : 17/07/2019
13 8.5
10 8.6
8 8.7
1 7.5
"Electric Dreams" Autofac(2018)"Electric Dreams" Autofac
S01E08 : 17/07/2019
1 7.9
1 7.4
2 5.9
"Electric Dreams" Real Life(2018)"Electric Dreams" Real Life
S01E05 : 17/07/2019
2 7.8
5 7.2
5 6.7
5 6.9
1 9.2
1 8.4
2 9.1
8 8.9
"Doctor Foster" Episode #2.3(2017)"Doctor Foster" Episode #2.3
S02E03 : 17/07/2019
1 7.9
"Doctor Foster" Episode #2.1(2017)"Doctor Foster" Episode #2.1
S02E01 : 17/07/2019
4 7.8
"The Deuce" My Name Is Ruby(2017)"The Deuce" My Name Is Ruby
S01E08 : 17/07/2019
3 8.6
"The Deuce" Why Me?(2017)"The Deuce" Why Me?
S01E06 : 17/07/2019
14 8.2
18 8.2
"The Deuce" I See Money(2017)"The Deuce" I See Money
S01E04 : 17/07/2019
9 8.1
6 8.2
"The Deuce" Show and Prove(2017)"The Deuce" Show and Prove
S01E02 : 17/07/2019
8 8
"The Deuce" Pilot(2017)"The Deuce" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
21 8.3
17 8.6
"Insecure" Hella Perspective(2017)"Insecure" Hella Perspective
S02E08 : 17/07/2019
3 7.9
4 7.6
"Insecure" Hella Blows(2017)"Insecure" Hella Blows
S02E06 : 17/07/2019
4 7.2
"Insecure" Hella Shook(2017)"Insecure" Hella Shook
S02E05 : 17/07/2019
2 7.2
"Insecure" Hella LA(2017)"Insecure" Hella LA
S02E04 : 17/07/2019
2 7.3
"Insecure" Hella Open(2017)"Insecure" Hella Open
S02E03 : 17/07/2019
2 7.4
"Insecure" Hella Questions(2017)"Insecure" Hella Questions
S02E02 : 17/07/2019
1 7.6
"Insecure" Hella Great(2017)"Insecure" Hella Great
S02E01 : 17/07/2019
2 7.9
"Wakfu" Le peuple Eliatrope(2012)"Wakfu" Le peuple Eliatrope
S02E26 : 17/07/2019
1 9.8
"Wakfu" La dimension blanche(2012)"Wakfu" La dimension blanche
S02E25 : 17/07/2019
1 9.7
"Wakfu" Phaeris le puissant(2012)"Wakfu" Phaeris le puissant
S02E24 : 17/07/2019
1 9.4
"Wakfu" Les Griffes Pourpres(2012)"Wakfu" Les Griffes Pourpres
S02E23 : 17/07/2019
1 9.5
1 8.9
1 8.6
"Wakfu" Le Zinit(2012)"Wakfu" Le Zinit
S02E20 : 17/07/2019
1 9.5
1 8.7
"Wakfu" Cléophée(2011)"Wakfu" Cléophée
S02E18 : 17/07/2019
2 9.1
"Wakfu" La Fontaine Maudite(2011)"Wakfu" La Fontaine Maudite
S02E16 : 17/07/2019
1 9.1
"Wakfu" L'île des Wabbits(2011)"Wakfu" L'île des Wabbits
S02E15 : 17/07/2019
1 8.2
"Wakfu" Le Voleur de Voix(2011)"Wakfu" Le Voleur de Voix
S02E14 : 17/07/2019
1 7.1
"Wakfu" Le Mmmmmmmmmporpg(2011)"Wakfu" Le Mmmmmmmmmporpg
S02E12 : 17/07/2019
1 7.5
1 7.5
"Suits" Good-Bye(0)"Suits" Good-Bye
S07E16 : 17/07/2019
4 8
"Suits" Tiny Violin(0)"Suits" Tiny Violin
S07E15 : 17/07/2019
15 8.6
"Suits" Pulling the Goalie(0)"Suits" Pulling the Goalie
S07E14 : 17/07/2019
11 8.6
"Suits" Inevitable(0)"Suits" Inevitable
S07E13 : 17/07/2019
2 8.7
"Suits" Donna(2017)"Suits" Donna
S07E10 : 17/07/2019
8 9.1
"Suits" Shame(2017)"Suits" Shame
S07E09 : 17/07/2019
12 8.1
2 8.1
1 7.7
12 8.4
4 8.3
5 8.2
12 8.1
7 8.3
"Midnight, Texas" Unearthed(2017)"Midnight, Texas" Unearthed
S01E05 : 17/07/2019
16 8.2
"Midnight, Texas" Sexy Beast(2017)"Midnight, Texas" Sexy Beast
S01E04 : 17/07/2019
2 8.1
7 8
4 8.1
"Midnight, Texas" Pilot(2017)"Midnight, Texas" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
7 8.1
"The Strain" The Last Stand(2017)"The Strain" The Last Stand
S04E10 : 17/07/2019
16 8.6
"The Strain" The Traitor(2017)"The Strain" The Traitor
S04E09 : 17/07/2019
6 8
"The Strain" Extraction(2017)"The Strain" Extraction
S04E08 : 17/07/2019
12 8.7
"The Strain" Ouroboros(2017)"The Strain" Ouroboros
S04E07 : 17/07/2019
18 9.2
"The Strain" Tainted Love(2017)"The Strain" Tainted Love
S04E06 : 17/07/2019
23 8.4
11 8.4
"The Strain" New Horizons(2017)"The Strain" New Horizons
S04E04 : 17/07/2019
7 7.8
"The Strain" One Shot(2017)"The Strain" One Shot
S04E03 : 17/07/2019
11 8.2
"The Strain" The Blood Tax(2017)"The Strain" The Blood Tax
S04E02 : 17/07/2019
8 7.9
"The Strain" The Worm Turns(2017)"The Strain" The Worm Turns
S04E01 : 17/07/2019
44 8.1
1 8.3
1 8.3
"Suits" 100(2017)"Suits" 100
S07E08 : 17/07/2019
8 8.8
"Suits" Full Disclosure(2017)"Suits" Full Disclosure
S07E07 : 17/07/2019
21 8.6
"Suits" Home to Roost(2017)"Suits" Home to Roost
S07E06 : 17/07/2019
15 8.5
"Suits" Brooklyn Housing(2017)"Suits" Brooklyn Housing
S07E05 : 17/07/2019
25 8
"Suits" Divide and Conquer(2017)"Suits" Divide and Conquer
S07E04 : 17/07/2019
6 8.2
"Suits" Mudmare(2017)"Suits" Mudmare
S07E03 : 17/07/2019
9 8
"Suits" The Statue(2017)"Suits" The Statue
S07E02 : 17/07/2019
2 8.4
"Suits" Skin in the Game(2017)"Suits" Skin in the Game
S07E01 : 17/07/2019
55 8.8
"The Fosters" Just Say Yes(2018)"The Fosters" Just Say Yes
S05E18 : 17/07/2019
1 7.9
"The Fosters" Prom(2017)"The Fosters" Prom
S05E09 : 17/07/2019
1 8.5
"The Fosters" Engaged(2017)"The Fosters" Engaged
S05E08 : 17/07/2019
4 7.9
3 7.6
4 7.7
"The Fosters" Telling(2017)"The Fosters" Telling
S05E05 : 17/07/2019
4 7.6
6 7.8
"The Fosters" Contact(2017)"The Fosters" Contact
S05E03 : 17/07/2019
1 7.7
2 7.9
"The Fosters" Resist(2017)"The Fosters" Resist
S05E01 : 17/07/2019
14 8.3
"The 100" Eden(2018)"The 100" Eden
S05E01 : 17/07/2019
55 9
"Shameless" Sleepwalking(2018)"Shameless" Sleepwalking
S08E12 : 17/07/2019
5 8.4
1 8.7
1 8
"Shameless" Occupy Fiona(2017)"Shameless" Occupy Fiona
S08E07 : 17/07/2019
3 8.3
1 8.4
1 9.1
"Shameless" Where's My Meth?(2017)"Shameless" Where's My Meth?
S08E02 : 17/07/2019
1 8.4
3 8.6
"Scandal" Over a Cliff(2018)"Scandal" Over a Cliff
S07E18 : 17/07/2019
5 6.5
2 8.6
4 8.8
"Scandal" Army of One(2018)"Scandal" Army of One
S07E11 : 17/07/2019
4 7.9
2 7.9
"Scandal" Good People(2018)"Scandal" Good People
S07E09 : 17/07/2019
1 7.4
"Scandal" Robin(2018)"Scandal" Robin
S07E08 : 17/07/2019
1 7.5
"Scandal" Something Borrowed(2017)"Scandal" Something Borrowed
S07E07 : 17/07/2019
2 8
1 8
"Scandal" Lost Girls(2017)"Scandal" Lost Girls
S07E04 : 17/07/2019
2 7.7
"Scandal" Day 101(2017)"Scandal" Day 101
S07E03 : 17/07/2019
4 7.2
"Scandal" Pressing the Flesh(2017)"Scandal" Pressing the Flesh
S07E02 : 17/07/2019
4 7.6
"Scandal" Watch Me(2017)"Scandal" Watch Me
S07E01 : 17/07/2019
5 7.4
2 8.1
5 7.9
2 7.8
1 8
1 7.9
1 8
12 7.9
"Madam Secretary" News Cycle(2017)"Madam Secretary" News Cycle
S04E01 : 17/07/2019
3 7.7
16 8
1 7.9
1 8.3
"GLOW" Money's in the Chase(2017)"GLOW" Money's in the Chase
S01E10 : 17/07/2019
12 8.8
"GLOW" The Liberal Chokehold(2017)"GLOW" The Liberal Chokehold
S01E09 : 17/07/2019
11 8.2
10 8
"GLOW" Live Studio Audience(2017)"GLOW" Live Studio Audience
S01E07 : 17/07/2019
14 8.4
11 7.8
"GLOW" Debbie Does Something(2017)"GLOW" Debbie Does Something
S01E05 : 17/07/2019
14 8.2
"GLOW" The Dusty Spur(2017)"GLOW" The Dusty Spur
S01E04 : 17/07/2019
10 7.7
"GLOW" The Wrath of Kuntar(2017)"GLOW" The Wrath of Kuntar
S01E03 : 17/07/2019
11 7.8
"GLOW" Slouch. Submit.(2017)"GLOW" Slouch. Submit.
S01E02 : 17/07/2019
10 7.6
"GLOW" Pilot(2017)"GLOW" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
16 7.9
"Missions" Orage(2017)"Missions" Orage
S01E10 : 17/07/2019
1 7.2
"Missions" Pierre(2017)"Missions" Pierre
S01E04 : 17/07/2019
1 7.6
"Missions" Mars(2017)"Missions" Mars
S01E02 : 17/07/2019
4 7.6
"Missions" Ulysse(2017)"Missions" Ulysse
S01E01 : 17/07/2019
5 7.3
"Loch Ness" Episode #1.6(2017)"Loch Ness" Episode #1.6
S01E06 : 17/07/2019
14 7.7
"Loch Ness" Episode #1.5(2017)"Loch Ness" Episode #1.5
S01E05 : 17/07/2019
20 7.7
"Loch Ness" Episode #1.4(2017)"Loch Ness" Episode #1.4
S01E04 : 17/07/2019
12 7.6
"El Chapo" Episode #1.9(2017)"El Chapo" Episode #1.9
S01E09 : 17/07/2019
7 8
"El Chapo" Episode #1.8(2017)"El Chapo" Episode #1.8
S01E08 : 17/07/2019
6 7.8
"El Chapo" Episode #1.7(2017)"El Chapo" Episode #1.7
S01E07 : 17/07/2019
16 8.1
"El Chapo" Episode #1.5(2017)"El Chapo" Episode #1.5
S01E05 : 17/07/2019
12 7.8
"El Chapo" Episode #1.4(2017)"El Chapo" Episode #1.4
S01E04 : 17/07/2019
13 8.3
"El Chapo" Episode #1.6(2017)"El Chapo" Episode #1.6
S01E06 : 17/07/2019
19 8
"El Chapo" Episode #1.3(2017)"El Chapo" Episode #1.3
S01E03 : 17/07/2019
19 8.4
"El Chapo" Episode #1.2(2017)"El Chapo" Episode #1.2
S01E02 : 17/07/2019
18 8
"El Chapo" Episode #1.1(2017)"El Chapo" Episode #1.1
S01E01 : 17/07/2019
18 7.8
"The Path" Blood Moon(0)"The Path" Blood Moon
S03E13 : 17/07/2019
2 8.2
1 8.6
"The Path" Bad Faith(0)"The Path" Bad Faith
S03E11 : 17/07/2019
1 8
2 7.9
"The Path" The Veil(0)"The Path" The Veil
S03E09 : 17/07/2019
2 8.1
"The Path" The Door(0)"The Path" The Door
S03E08 : 17/07/2019
2 7.9
2 8
"The Path" Messiah(0)"The Path" Messiah
S03E06 : 17/07/2019
2 8.2
"The Path" De Rerum Natura(0)"The Path" De Rerum Natura
S03E04 : 17/07/2019
1 8.1
"The Path" Locusts(0)"The Path" Locusts
S03E03 : 17/07/2019
3 7.6
"The Path" A Beast, No More(0)"The Path" A Beast, No More
S03E02 : 17/07/2019
2 7.8
"The Path" The Beginning(0)"The Path" The Beginning
S03E01 : 17/07/2019
2 7.8
"Blood Drive" Finish Line(2017)"Blood Drive" Finish Line
S01E13 : 17/07/2019
3 8.6
1 8.1
9 8.6
"Blood Drive" Scar Tissue(2017)"Blood Drive" Scar Tissue
S01E10 : 17/07/2019
9 8
6 7.7
5 8.3
"Blood Drive" Booby Traps(2017)"Blood Drive" Booby Traps
S01E06 : 17/07/2019
8 7.8
20 8
29 8.4
18 8
19 8.3
26 7.7
1 8.1
1 7.9
"Loch Ness" Episode #1.3(2017)"Loch Ness" Episode #1.3
S01E03 : 17/07/2019
11 7.6
"Loch Ness" Episode #1.2(2017)"Loch Ness" Episode #1.2
S01E02 : 17/07/2019
30 7.5
"Loch Ness" Episode #1.1(2017)"Loch Ness" Episode #1.1
S01E01 : 17/07/2019
22 7.4
1 9.4
4 8.7
2 8.7
5 8.7
5 8.4
5 8.8
5 8.3
5 8.2
2 8.1
6 8.2
23 7.9
19 7.7
32 7.4
14 7.8
11 7.8
17 7.5
8 7.4
7 7.4
64 7.7
56 7.5
55 7.4
13 7.4
"Fear the Walking Dead" 100(2017)"Fear the Walking Dead" 100
S03E04 : 17/07/2019
54 7.7
68 7.3
38 7.4
"Beau Séjour" De bekentenis(2017)"Beau Séjour" De bekentenis
S01E09 : 17/07/2019
1 7.9
1 7.7
"Beau Séjour" De film(2017)"Beau Séjour" De film
S01E07 : 17/07/2019
1 7.6
"Beau Séjour" De bruiloft(2017)"Beau Séjour" De bruiloft
S01E06 : 17/07/2019
2 7.6
"Beau Séjour" Volle maan(2017)"Beau Séjour" Volle maan
S01E05 : 17/07/2019
2 7.5
"Beau Séjour" Het medium(2017)"Beau Séjour" Het medium
S01E03 : 17/07/2019
4 7.5
"Beau Séjour" De vijf(2017)"Beau Séjour" De vijf
S01E02 : 17/07/2019
2 7.8
"Beau Séjour" Het lijk(2017)"Beau Séjour" Het lijk
S01E01 : 17/07/2019
2 7.4
2 9.8
"House of Cards" Chapter 64(2017)"House of Cards" Chapter 64
S05E12 : 17/07/2019
29 9.2
"House of Cards" Chapter 63(2017)"House of Cards" Chapter 63
S05E11 : 17/07/2019
39 8.5
"House of Cards" Chapter 62(2017)"House of Cards" Chapter 62
S05E10 : 17/07/2019
32 8.5
"House of Cards" Chapter 61(2017)"House of Cards" Chapter 61
S05E09 : 17/07/2019
36 8.1
"House of Cards" Chapter 60(2017)"House of Cards" Chapter 60
S05E08 : 17/07/2019
28 8.2
"House of Cards" Chapter 59(2017)"House of Cards" Chapter 59
S05E07 : 17/07/2019
38 8.5
"House of Cards" Chapter 58(2017)"House of Cards" Chapter 58
S05E06 : 17/07/2019
29 8
"House of Cards" Chapter 65(2017)"House of Cards" Chapter 65
S05E13 : 17/07/2019
32 8.5
"The Flash" Fury Rogue(0)"The Flash" Fury Rogue
S04E19 : 17/07/2019
42 7.8
"The Flash" Lose Yourself(0)"The Flash" Lose Yourself
S04E18 : 17/07/2019
3 8.4
"The Flash" Enter Flashtime(2018)"The Flash" Enter Flashtime
S04E15 : 17/07/2019
12 9.1
"The Flash" Subject 9(2018)"The Flash" Subject 9
S04E14 : 17/07/2019
29 7.6
"The Flash" True Colors(2018)"The Flash" True Colors
S04E13 : 17/07/2019
30 8.2
21 8.2
3 8
1 8.4
"The Flash" Therefore I Am(2017)"The Flash" Therefore I Am
S04E07 : 17/07/2019
2 8.8
3 7.5
3 8.5
"The Flash" Luck Be a Lady(2017)"The Flash" Luck Be a Lady
S04E03 : 17/07/2019
2 7.7
"The Flash" Mixed Signals(2017)"The Flash" Mixed Signals
S04E02 : 17/07/2019
18 7.6
8 6.8
"Empire" False Face(2018)"Empire" False Face
S04E14 : 17/07/2019
3 6.7
3 7
"Empire" Sweet Sorrow(2018)"Empire" Sweet Sorrow
S04E12 : 17/07/2019
1 6.7
"Empire" Without Apology(2018)"Empire" Without Apology
S04E11 : 17/07/2019
2 7.6
4 7.4
1 7.8
"Empire" Bleeding War(2017)"Empire" Bleeding War
S04E04 : 17/07/2019
4 7.4
"Empire" Evil Manners(2017)"Empire" Evil Manners
S04E03 : 17/07/2019
8 7.4
"Empire" Full Circle(2017)"Empire" Full Circle
S04E02 : 17/07/2019
6 7.3
"Empire" Noble Memory(2017)"Empire" Noble Memory
S04E01 : 17/07/2019
8 7.6
"Arrow" Shifting Allegiances(2018)"Arrow" Shifting Allegiances
S06E20 : 17/07/2019
18 8.3
"Arrow" The Dragon(2018)"Arrow" The Dragon
S06E19 : 17/07/2019
5 8.3
"Arrow" Fundamentals(2018)"Arrow" Fundamentals
S06E18 : 17/07/2019
1 8.9
"Arrow" Collision Course(2018)"Arrow" Collision Course
S06E14 : 17/07/2019
23 7.6
23 8.5
"Arrow" All for Nothing(2018)"Arrow" All for Nothing
S06E12 : 17/07/2019
21 8.2
"Arrow" We Fall(2018)"Arrow" We Fall
S06E11 : 17/07/2019
6 8
"Arrow" Divided(2018)"Arrow" Divided
S06E10 : 17/07/2019
1 7.7
1 8.8
"Arrow" Next of Kin(2017)"Arrow" Next of Kin
S06E03 : 17/07/2019
5 8.1
"Arrow" Tribute(2017)"Arrow" Tribute
S06E02 : 17/07/2019
8 8.2
"Scorpion" Extinction(2017)"Scorpion" Extinction
S04E01 : 17/07/2019
5 7.6
10 8.4
"Twin Peaks" Part 18(2017)"Twin Peaks" Part 18
S01E18 : 17/07/2019
2 8.7
"Twin Peaks" Part 17(2017)"Twin Peaks" Part 17
S01E17 : 17/07/2019
2 9.3
"Twin Peaks" Part 16(2017)"Twin Peaks" Part 16
S01E16 : 17/07/2019
4 9.5
"Twin Peaks" Part 15(2017)"Twin Peaks" Part 15
S01E15 : 17/07/2019
5 8.7
"Twin Peaks" Part 14(2017)"Twin Peaks" Part 14
S01E14 : 17/07/2019
3 9
"Twin Peaks" Part 13(2017)"Twin Peaks" Part 13
S01E13 : 17/07/2019
2 8.4
"Twin Peaks" Part 12(2017)"Twin Peaks" Part 12
S01E12 : 17/07/2019
2 7.8
"Twin Peaks" Part 11(2017)"Twin Peaks" Part 11
S01E11 : 17/07/2019
2 9
"Twin Peaks" Part 10(2017)"Twin Peaks" Part 10
S01E10 : 17/07/2019
23 8.2
"Twin Peaks" Part 9(2017)"Twin Peaks" Part 9
S01E09 : 17/07/2019
22 8.4
"Twin Peaks" Part 8(2017)"Twin Peaks" Part 8
S01E08 : 17/07/2019
7 8.7
"Twin Peaks" Part 7(2017)"Twin Peaks" Part 7
S01E07 : 17/07/2019
22 8.7
"Twin Peaks" Part 6(2017)"Twin Peaks" Part 6
S01E06 : 17/07/2019
28 8.1
"Twin Peaks" Part 5(2017)"Twin Peaks" Part 5
S01E05 : 17/07/2019
27 8.1
"Twin Peaks" Part 4(2017)"Twin Peaks" Part 4
S01E04 : 17/07/2019
26 8.4
"Twin Peaks" Part 3(2017)"Twin Peaks" Part 3
S01E03 : 17/07/2019
20 8.3
"Twin Peaks" Part 2(2017)"Twin Peaks" Part 2
S01E02 : 17/07/2019
22 8.6
"Twin Peaks" Part 1(2017)"Twin Peaks" Part 1
S01E01 : 17/07/2019
29 8.6
9 8.1
6 7.6
9 8
10 8.1
9 7.8
10 7.8
12 7.6
11 8.4
9 7.7
8 8
10 7.6
6 8.1
1 9.1
1 9.7
2 9.7
1 8.5
"Mr. Robot" eps3.2_legacy.so(2017)"Mr. Robot" eps3.2_legacy.so
S03E03 : 17/07/2019
7 8.8
"Mr. Robot" eps3.1_undo.gz(2017)"Mr. Robot" eps3.1_undo.gz
S03E02 : 17/07/2019
3 9.2
10 7.4
1 8.7
2 8.4
1 8.5
3 8.1
2 7.3
2 8.2
3 6.9
"Bull" Benevolent Deception(2017)"Bull" Benevolent Deception
S01E23 : 17/07/2019
12 4.4
"Bull" Dirty Little Secrets(2017)"Bull" Dirty Little Secrets
S01E22 : 17/07/2019
17 5.3
"Sense8" You Want a War?(2017)"Sense8" You Want a War?
S02E11 : 17/07/2019
2 9.5
56 8.7
61 8
53 7.7
45 8.4
"American Gods" Git Gone(2017)"American Gods" Git Gone
S01E04 : 17/07/2019
71 8.1
73 7.8
51 8.1
90 8.2
"Bull" How to Dodge a Bullet(2017)"Bull" How to Dodge a Bullet
S01E21 : 17/07/2019
12 5.2
"The Handmaid's Tale" Night(2017)"The Handmaid's Tale" Night
S01E10 : 17/07/2019
39 9.2
21 8.8
41 8.2
32 8.1
44 8.9
30 8.3
28 8.3
"The Handmaid's Tale" Late(2017)"The Handmaid's Tale" Late
S01E03 : 17/07/2019
37 8.8
31 8.3
"The Handmaid's Tale" Offred(2017)"The Handmaid's Tale" Offred
S01E01 : 17/07/2019
48 8.4
10 8.4
10 8
3 8
2 6.7
2 7.7
"Wentworth" Hell Bent(2017)"Wentworth" Hell Bent
S05E12 : 17/07/2019
19 9.8
"Wentworth" Coup de Grace(2017)"Wentworth" Coup de Grace
S05E11 : 17/07/2019
7 9.5
"Wentworth" Mere Anarchy(2017)"Wentworth" Mere Anarchy
S05E10 : 17/07/2019
8 9.1
"Wentworth" Snakehead(2017)"Wentworth" Snakehead
S05E09 : 17/07/2019
10 8.7
12 8.6
"Wentworth" The Pact(2017)"Wentworth" The Pact
S05E07 : 17/07/2019
11 8.6
19 9.3
16 9
"Wentworth" Loose Ends(2017)"Wentworth" Loose Ends
S05E04 : 17/07/2019
17 9
22 8.7
22 8.9
"Wentworth" Scars(2017)"Wentworth" Scars
S05E01 : 17/07/2019
28 8.9
"The Catch" The Mockingbird(2017)"The Catch" The Mockingbird
S02E10 : 17/07/2019
9 7.6
"The Catch" The Cleaner(2017)"The Catch" The Cleaner
S02E09 : 17/07/2019
21 8
"The Catch" The Knock-Off(2017)"The Catch" The Knock-Off
S02E08 : 17/07/2019
18 7.9
20 7.8
"The Catch" The Hard Drive(2017)"The Catch" The Hard Drive
S02E06 : 17/07/2019
22 7.7
"The Catch" The Family Way(2017)"The Catch" The Family Way
S02E04 : 17/07/2019
12 7.7
"The Catch" The Bad Girl(2017)"The Catch" The Bad Girl
S02E05 : 17/07/2019
25 7.7
39 9.1
38 8.9
30 9
28 8.5
27 8.6
24 8.1
23 8.3
32 8
34 8.2
35 8.1
36 7.9
43 8.1
43 8.3
"Bull" Bring It On(2017)"Bull" Bring It On
S01E19 : 17/07/2019
8 5.3
"Blindspot" Lepers Repel(2017)"Blindspot" Lepers Repel
S02E22 : 17/07/2019
41 8.4
"Blindspot" Mom(2017)"Blindspot" Mom
S02E21 : 17/07/2019
34 8.7
28 8.2
51 8.1
20 8.9
"Chicago P.D." Army of One(2017)"Chicago P.D." Army of One
S04E22 : 17/07/2019
15 8.5
"Chicago P.D." Fagin(2017)"Chicago P.D." Fagin
S04E21 : 17/07/2019
15 8.9
19 8.7
33 9.3
"Nobodies" Open Dorf Policy(0)"Nobodies" Open Dorf Policy
S02E01 : 17/07/2019
1 7.8
3 7.7
"Nobodies" Paul's Muse(2017)"Nobodies" Paul's Muse
S01E11 : 17/07/2019
3 7.7
"Nobodies" The Pledge(2017)"Nobodies" The Pledge
S01E10 : 17/07/2019
2 7.2
2 7.4
"Nobodies" The Gilded Cage(2017)"Nobodies" The Gilded Cage
S01E08 : 17/07/2019
2 7.9
1 7.8
2 7.5
"Nobodies" Not the Emmys(2017)"Nobodies" Not the Emmys
S01E05 : 17/07/2019
2 7.6
"Nobodies" Call My Agent(2017)"Nobodies" Call My Agent
S01E04 : 17/07/2019
3 7.7
"Nobodies" Seeing Someone(2017)"Nobodies" Seeing Someone
S01E03 : 17/07/2019
3 7.5
3 7.1
"Nobodies" Mr. First Lady(2017)"Nobodies" Mr. First Lady
S01E01 : 17/07/2019
3 6.6
15 8
8 8.1
3 7.5
2 8
2 7.4
2 8.1
2 8.2
"Animals." Dog(2017)"Animals." Dog
S02E10 : 17/07/2019
8 8
3 8.3
"Animals." Cats Part II(2017)"Animals." Cats Part II
S02E08 : 17/07/2019
3 8.1
"Animals." Cats Part I(2017)"Animals." Cats Part I
S02E07 : 17/07/2019
9 8.2
"Animals." Rats(2017)"Animals." Rats
S02E06 : 17/07/2019
6 7.7
"Animals." Humans(2017)"Animals." Humans
S02E05 : 17/07/2019
7 6.3
"Animals." Squirrels(2017)"Animals." Squirrels
S02E04 : 17/07/2019
7 8
"Animals." Roaches(2017)"Animals." Roaches
S02E03 : 17/07/2019
6 8.3
"Animals." Pigeons(2017)"Animals." Pigeons
S02E02 : 17/07/2019
11 7.9
"Animals." Rats(2017)"Animals." Rats
S02E01 : 17/07/2019
10 8.5
"Blindspot" Senile Lines(2017)"Blindspot" Senile Lines
S02E18 : 17/07/2019
45 7.9
"Bull" Make Me(2017)"Bull" Make Me
S01E20 : 17/07/2019
7 5.3
25 9
"Bull" Dressed to Kill(2017)"Bull" Dressed to Kill
S01E18 : 17/07/2019
25 5.3
5 8
"The Arrangement" Sins(2017)"The Arrangement" Sins
S01E09 : 17/07/2019
8 7.7
8 8.2
"The Arrangement" Trips(2017)"The Arrangement" Trips
S01E07 : 17/07/2019
13 8.1
"The Arrangement" Control(2017)"The Arrangement" Control
S01E06 : 17/07/2019
12 8.1
"The Arrangement" Temptation(2017)"The Arrangement" Temptation
S01E05 : 17/07/2019
12 7.7
"The Arrangement" Crashing(2017)"The Arrangement" Crashing
S01E04 : 17/07/2019
10 7.8
"The Arrangement" The Leak(2017)"The Arrangement" The Leak
S01E03 : 17/07/2019
13 7.7
"The Arrangement" The Ex(2017)"The Arrangement" The Ex
S01E02 : 17/07/2019
15 7.7
"The Arrangement" Pilot(2017)"The Arrangement" Pilot
S01E01 : 17/07/2019
28 7.6
"Inside No. 9" Private View(2017)"Inside No. 9" Private View
S03E06 : 17/07/2019
14 7.6
23 7.1
43 9.5
56 8.7
60 8.8

Lần TV sắp tới
Phim mới
Popular Series
Đóng