+ Thêm phụ đề
Tên phụ đề Ngôn ngữ của phụ đề Phụ đề cho người khiếm thính Phụ đề cho phim độ phân giải cao Đã tải về Người tải lên Đánh giá của phụ đề
"House" Selfish (2010)
House.S07E02.Selfish.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 1 The Demon 0
"House" Now What? (2010)
House.S07E01.Now.What.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 2 The Demon 0
()
Ricochet_ser Người tải lên jimbo98
sr 0 jimbo98 0
"Lie to Me" Killer App (2011)
Lie.To.Me.S03E13.Killer.App.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Gone (2011)
Lie.To.Me.S03E12.Gone.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 1 The Demon 0
"Lie to Me" Saved (2011)
Lie.To.Me.S03E11.Saved.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Rebound (2011)
Lie.To.Me.S03E10.Rebound.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Funhouse (2011)
Lie.To.Me.S03E09.Funhouse.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Smoked (2010)
Lie.To.Me.S03E08.Smoked.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Veronica (2010)
Lie.To.Me.S03E07.Veronica.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Beyond Belief (2010)
Lie.To.Me.S03E06.Beyond.Belief.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" The Canary's Song (2010)
Lie.To.Me.S03E05.The.Canary's.Song.DVDRip.XviD-REW... Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Double Blind (2010)
Lie.To.Me.S03E04.Double.Blind.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" Dirty Loyal (2010)
Lie.To.Me.S03E03.Dirty.Loyal.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" The Royal We (2010)
Lie.To.Me.S03E02.The.Royal.We.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
"Lie to Me" In the Red (2010)
Lie.To.Me.S03E01.In.The.Red.DVDRip.XviD-REWARD Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 0 The Demon 0
Sideways (2004)
Sideways.DVDSCR.XViD-HLS Người tải lên jimbo98
hu 2 jimbo98 0
Dracula's Curse (2006)
fico-drac-rum(1) Người tải lên jimbo98
ro 1 jimbo98 0
"Bones" The Change in the Game (2011)
Bones.S06E23.The.Change.In.The.Game.DVDRip.XviD-RE... Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 1 The Demon 0
"Bones" The Hole in the Heart (2011)
Bones.S06E22.The.Hole.In.The.Heart.DVDRip.XviD-REW... Người tải lên The Demon
pt Phụ đề cho phim độ phân giải cao 1 The Demon 0

Lần TV sắp tới
Phim mới
Popular Series
Đóng