+ เพิ่มคำบรรยาย

"The Simpsons" S04E01 (Kamp Krusty) กรีก subtitles srt
The Simpsons Kamp Krusty (1992)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย: 4_01.srt (23.08 kB)
ภาษา: กรีก
อัพโหลด: Testing223
วันที่: 2012-01-01 06:34:08
ดาวน์โหลดแล้ว: 9
: 25
: .srt
ระดับคะแนน: 8.5 / 10 (9 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:
รายงานข้อบกพร่อง
รายละเอียดภาพยนต์

ประเภท:
Animation, Comedy

ภาษา:
English


        

รายงานผลเสีย

ปิด

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.5/10 for "The Simpsons" S04E01 (Kamp Krusty) กรีก subtitles srt. These subtitles in กรีก language may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file - 4_01.srt (23.08 kB), which is actually what adds the translation to your video.

We encourage you to leave comments regarding the กรีก subtitles The Simpsons: is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

These subtitles were uploaded by the user Testing223 on 2012-01-01 06:34:08.

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
ปิด