+ เพิ่มคำบรรยาย

Top Gear subtitles 
Top Gear ((2002))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  #8 -  #9 -  #10 -  #11 -  #12 -  #13 -  #14 -  #15 -  #16 -  #17 -  #18 -  #19 -  #20 -  #21 -  #22 -  #23 -  #24 -  #25 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Ben Collins
ผลคะแนน: 8.7 / 10 (93880 93880 vote)
"". Jeremy, Richard and James talk about everything car-related. From new cars to how they're fueled, this show has it all.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
0. Patagonia Special: Part 2 7 9.2 28 ธ.ค. 2014
0. Patagonia Special: Part 1 13 8.5 27 ธ.ค. 2014
0. Best of: '11-'12: Part 3 1 5.2 1 เม.ย. 2012
0. Top Gear: The Worst Car in the History of the World 9 7.4 19 พ.ย. 2012
0. Top Fails: Volume 1 6.1 22 ต.ค. 2012
0. Top Fails: Volume 2 5.6 29 ต.ค. 2012
0. 50 Years of Bond Cars 13 7.6 29 ต.ค. 2012
ซี่ซั่น 1
1. Episode #1.1 48 7.1 20 ต.ค. 2002
2. Episode #1.2 23 6.9 27 ต.ค. 2002
3. Episode #1.3 17 7 3 พ.ย. 2002
4. Episode #1.4 19 6.9 10 พ.ย. 2002
5. Episode #1.5 21 7 17 พ.ย. 2002
6. Episode #1.6 17 7 24 พ.ย. 2002
7. Episode #1.7 22 6.9 1 ธ.ค. 2002
8. Episode #1.8 15 7 8 ธ.ค. 2002
9. Episode #1.9 18 7 22 ธ.ค. 2002
10. Episode #1.10 2 6.9 29 ธ.ค. 2002
ซี่ซั่น 2
1. Episode #2.1 11 7.3 11 พ.ค. 2003
2. Episode #2.2 5 7.1 18 พ.ค. 2003
3. Episode #2.3 1 7.2 25 พ.ค. 2003
4. Episode #2.4 2 7.1 1 มิ.ย. 2003
5. Episode #2.5 2 7.2 8 มิ.ย. 2003
6. Episode #2.6 5 7.3 15 มิ.ย. 2003
7. Episode #2.7 1 7.3 22 มิ.ย. 2003
8. Episode #2.8 5 7.3 6 ก.ค. 2003
9. Episode #2.9 1 7.3 13 ก.ค. 2003
10. Episode #2.10 6 7.3 20 ก.ค. 2003
ซี่ซั่น 3
1. Episode #3.1 1 7.3 26 ต.ค. 2003
2. Episode #3.2 1 7.3 2 พ.ย. 2003
3. Episode #3.3 7.3 9 พ.ย. 2003
4. Lamborghini 40th Anniversary Celebration 1 7.3 16 พ.ย. 2003
5. Episode #3.5 1 7.3 23 พ.ย. 2003
6. Episode #3.6 5 7.3 7 ธ.ค. 2003
7. Episode #3.7 3 7.3 14 ธ.ค. 2003
8. Episode #3.8 3 7.3 21 ธ.ค. 2003
9. Episode #3.9 2 7.3 28 ธ.ค. 2003
ซี่ซั่น 4
1. Episode #4.1 5 7.4 9 พ.ค. 2004
2. Episode #4.2 2 7.3 16 พ.ค. 2004
3. Episode #4.3 2 7.3 23 พ.ค. 2004
4. Episode #4.4 4 7.4 30 พ.ค. 2004
5. Episode #4.5 3 7.3 6 มิ.ย. 2004
6. Episode #4.6 4 7.3 13 มิ.ย. 2004
7. Episode #4.7 3 7.3 11 ก.ค. 2004
8. Episode #4.8 2 7.3 18 ก.ค. 2004
9. Episode #4.9 2 7.3 25 ก.ค. 2004
10. Episode #4.10 3 7.3 1 ส.ค. 2004
ซี่ซั่น 5
1. Episode #5.1 4 7.3 24 ต.ค. 2004
2. Episode #5.2 4 7.3 31 ต.ค. 2004
3. Episode #5.3 2 7.3 7 พ.ย. 2004
4. Episode #5.4 3 7.3 14 พ.ย. 2004
5. Episode #5.5 3 7.4 21 พ.ย. 2004
6. Episode #5.6 3 7.4 5 ธ.ค. 2004
7. Episode #5.7 4 7.3 12 ธ.ค. 2004
8. Episode #5.8 3 7.5 19 ธ.ค. 2004
9. Episode #5.9 2 7.4 26 ธ.ค. 2004
ซี่ซั่น 6
1. Episode #6.1 6 7.3 22 พ.ค. 2005
2. Episode #6.2 3 7.3 29 พ.ค. 2005
3. Episode #6.3 3 7.3 12 มิ.ย. 2005
4. Episode #6.4 3 7.3 19 มิ.ย. 2005
5. Episode #6.5 3 7.3 26 มิ.ย. 2005
6. Episode #6.6 4 7.3 3 ก.ค. 2005
7. Episode #6.7 3 7.3 10 ก.ค. 2005
8. Episode #6.8 3 7.4 17 ก.ค. 2005
9. Episode #6.9 3 7.3 24 ก.ค. 2005
10. Episode #6.10 7.3 31 ก.ค. 2005
11. Episode #6.11 7.3 7 ส.ค. 2005
ซี่ซั่น 7
1. Episode #7.1 7.3 13 พ.ย. 2005
2. Episode #7.2 7.3 20 พ.ย. 2005
3. Episode #7.3 5 7.4 27 พ.ย. 2005
4. Episode #7.4 7.5 4 ธ.ค. 2005
5. Episode #7.5 4 7.4 11 ธ.ค. 2005
6. Episode #7.6 7.3 27 ธ.ค. 2005
7. Winter Olympics 17 7.9 12 ก.พ. 2006
ซี่ซั่น 8
1. Episode #8.1 11 7.4 7 พ.ค. 2006
2. Episode #8.2 4 7.3 14 พ.ค. 2006
3. Episode #8.3 7 7.5 21 พ.ค. 2006
4. Episode #8.4 3 7.3 28 พ.ค. 2006
5. Episode #8.5 3 7.4 4 มิ.ย. 2006
6. Episode #8.6 2 7.3 16 ก.ค. 2006
7. Episode #8.7 7.3 23 ก.ค. 2006
8. Episode #8.8 2 7.3 30 ก.ค. 2006
ซี่ซั่น 9
1. Episode #9.1 15 7.5 28 ม.ค. 2007
2. Episode #9.2 9 7.3 4 ก.พ. 2007
3. Episode #9.3 17 8.3 11 ก.พ. 2007
4. Episode #9.4 11 7.3 18 ก.พ. 2007
5. Episode #9.5 11 7.3 25 ก.พ. 2007
6. Episode #9.6 13 7.5 4 มี.ค. 2007
7. Top Gear of the Pops 7.2 16 มี.ค. 2007
8. Polar Special 24 8.8 25 ก.ค. 2007
ซี่ซั่น 10
1. Episode #10.1 14 7.5 7 ต.ค. 2007
2. Episode #10.2 10 7.9 14 ต.ค. 2007
3. Episode #10.3 9 7.6 28 ต.ค. 2007
4. Botswana Special 18 8.8 4 พ.ย. 2007
5. Episode #10.5 8 7.5 11 พ.ย. 2007
6. Episode #10.6 5 7.3 18 พ.ย. 2007
7. Episode #10.7 8 7.6 25 พ.ย. 2007
8. Episode #10.8 3 7.4 2 ธ.ค. 2007
9. Episode #10.9 8 7.7 9 ธ.ค. 2007
10. Episode #10.10 6 7.6 23 ธ.ค. 2007
11. Top Ground Gear Force 1 7.4 14 มี.ค. 2008
ซี่ซั่น 11
1. Police Car Challenge 13 7.5 22 มิ.ย. 2008
2. Episode #11.2 12 7.3 29 มิ.ย. 2008
3. Episode #11.3 11 7.4 6 ก.ค. 2008
4. Episode #11.4 19 7.6 13 ก.ค. 2008
5. Episode #11.5 12 7.3 20 ก.ค. 2008
6. Episode #11.6 14 7.6 27 ก.ค. 2008
ซี่ซั่น 12
1. Episode #12.1 14 7.6 2 พ.ย. 2008
2. Episode #12.2 19 7.6 9 พ.ย. 2008
3. Episode #12.3 7 7.4 16 พ.ย. 2008
4. Episode #12.4 8 7.7 23 พ.ย. 2008
5. Episode #12.5 10 7.3 30 พ.ย. 2008
6. Episode #12.6 12 7.5 7 ธ.ค. 2008
7. Episode #12.7 7 7.3 14 ธ.ค. 2008
8. Vietnam Special 20 9.1 28 ธ.ค. 2008
ซี่ซั่น 13
1. Episode #13.1 15 8.2 21 มิ.ย. 2009
2. Episode #13.2 20 7.7 28 มิ.ย. 2009
3. Episode #13.3 9 7.6 5 ก.ค. 2009
4. Episode #13.4 12 7.4 12 ก.ค. 2009
5. Episode #13.5 13 7.7 19 ก.ค. 2009
6. Episode #13.6 7 7.7 26 ก.ค. 2009
7. Episode #13.7 13 7.7 2 ส.ค. 2009
ซี่ซั่น 14
1. Episode #14.1 29 7.9 15 พ.ย. 2009
2. Episode #14.2 11 7.6 22 พ.ย. 2009
3. Episode #14.3 19 7.5 29 พ.ย. 2009
4. Episode #14.4 19 7.5 6 ธ.ค. 2009
5. Episode #14.5 17 7.3 20 ธ.ค. 2009
6. Bolivia Special 19 9 27 ธ.ค. 2009
7. Episode #14.7 18 7.5 3 ม.ค. 2010
ซี่ซั่น 15
1. Episode #15.1 27 7.9 27 มิ.ย. 2010
2. Episode #15.2 23 7.5 4 ก.ค. 2010
3. Episode #15.3 24 7.5 11 ก.ค. 2010
4. Episode #15.4 20 8.3 18 ก.ค. 2010
5. Episode #15.5 29 8.3 25 ก.ค. 2010
6. Episode #15.6 21 7.7 1 ส.ค. 2010
7. Episode #15.7 19 7.5 8 ส.ค. 2010
8. Episode #15.8 7.4 15 ส.ค. 2010
9. Episode #15.9 7.6 21 ธ.ค. 2010
ซี่ซั่น 16
0. Middle East Special 7 8.8 26 ธ.ค. 2010
1. Yeti Road Test 38 7.6 23 ม.ค. 2011
2. Episode #16.2 30 7.4 30 ม.ค. 2011
3. Episode #16.3 34 7.7 6 ก.พ. 2011
4. Episode #16.4 29 7.4 13 ก.พ. 2011
5. Episode #16.5 23 7.5 20 ก.พ. 2011
6. Episode #16.6 21 7.5 27 ก.พ. 2011
7. Episode #16.7 2 7.2 6 มี.ค. 2011
8. Episode #16.8 1 7.2 13 มี.ค. 2011
ซี่ซั่น 17
1. Episode #17.1 21 7.7 26 มิ.ย. 2011
2. Episode #17.2 17 7.7 3 ก.ค. 2011
3. Episode #17.3 24 7.6 10 ก.ค. 2011
4. Episode #17.4 21 8.1 17 ก.ค. 2011
5. Episode #17.5 15 7.4 24 ก.ค. 2011
6. Episode #17.6 18 7.3 31 ก.ค. 2011
ซี่ซั่น 18
0. India Special 15 7.9 28 ธ.ค. 2011
1. Episode #18.1 28 7.9 29 ม.ค. 2012
2. Episode #18.2 26 7.6 5 ก.พ. 2012
3. Episode #18.3 13 7.5 12 ก.พ. 2012
4. Episode #18.4 11 7.6 19 ก.พ. 2012
5. Episode #18.5 18 7.3 26 ก.พ. 2012
6. Episode #18.6 12 7.4 4 มี.ค. 2012
7. Episode #18.7 17 7.9 11 มี.ค. 2012
ซี่ซั่น 19
1. Episode #19.1 34 8.1 27 ม.ค. 2013
2. Episode #19.2 29 8 3 ก.พ. 2013
3. Episode #19.3 20 7.8 10 ก.พ. 2013
4. Episode #19.4 24 7.7 17 ก.พ. 2013
5. Episode #19.5 9 7.8 24 ก.พ. 2013
6. Africa Special, Part 1 36 9 3 มี.ค. 2013
7. Africa Special, Part 2 31 9 10 มี.ค. 2013
8. Best of Top Gear 1 1 6.6 17 มี.ค. 2013
9. Best of Top Gear 2 1 6.5 24 มี.ค. 2013
ซี่ซั่น 20
1. Episode #20.1 45 7.8 30 มิ.ย. 2013
2. Episode #20.2 23 7.8 7 ก.ค. 2013
3. Episode #20.3 33 8.2 14 ก.ค. 2013
4. Episode #20.4 22 8 21 ก.ค. 2013
5. Episode #20.5 17 8.1 28 ก.ค. 2013
6. Episode #20.6 18 7.7 4 ส.ค. 2013
7. World's Worst Car Special 0
ซี่ซั่น 21
1. Episode #21.1 38 7.6 2 ก.พ. 2014
2. Episode #21.2 30 8 9 ก.พ. 2014
3. Episode #21.3 30 7.9 16 ก.พ. 2014
4. Episode #21.4 4 7.7 23 ก.พ. 2014
5. Episode #21.5 21 8.1 2 มี.ค. 2014
6. Burma Special: Part 1 8 8.9 9 มี.ค. 2014
7. Burma Special: Part 2 33 9.1 16 มี.ค. 2014
ซี่ซั่น 22
1. Episode #22.1 11 8.4 25 ม.ค. 2015
2. Episode #22.2 9 8.2 1 ก.พ. 2015
3. Episode #22.3 15 8.3 9 ก.พ. 2015
4. Episode #22.4 12 7.9 15 ก.พ. 2015
5. Episode #22.5 8 8 22 ก.พ. 2015
6. Episode #22.6 1 8.2 1 มี.ค. 2015
6. Episode #22.6 6 0
7. Episode #22.7 10 7.9 8 มี.ค. 2015
8. Episode #22.8 14 9.2 28 มิ.ย. 2015
8. Episode #22.8 0
ซี่ซั่น 23
1. Episode #23.1 12 2.1 29 พ.ค. 2016
2. Episode #23.2 5 2.4 5 มิ.ย. 2016
3. Episode #23.3 11 2.5 12 มิ.ย. 2016
4. Episode #23.4 9 2.3 19 มิ.ย. 2016
5. Episode #23.5 4 2.3 26 มิ.ย. 2016
6. Episode #23.6 7 2.2 3 ก.ค. 2016
ซี่ซั่น 24
1. Episode #24.1 10 6.5 5 มี.ค. 2017
2. Episode #24.2 7 6.4 12 มี.ค. 2017
3. Episode #24.3 5 6.6 19 มี.ค. 2017
4. Episode #24.4 2 6.9 26 มี.ค. 2017
5. Episode #24.5 6 6.1 2 เม.ย. 2017
6. Episode #24.6 7 5.4 16 เม.ย. 2017
7. Episode #24.7 7 5.6 23 เม.ย. 2017
ซี่ซั่น 25
1. Episode #25.1 1 6.6 25 ก.พ. 2018


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.7/10 for Top Gear subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Top Gear first appeared on the screen back in 2002. We encourage you to leave comments regarding the Top Gear subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด