+ เพิ่มคำบรรยาย

Neung Nai Suang subtitles
 
Neung Nai Suang ((2015))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Gundon Akhazzan, Urassaya Sperbund, Jirayu Tangsrisuk, Pattrakorn Tungsupakul
ผลคะแนน: 0 / 10 (0 0 vote)
Poom, a beautiful girl with no parents, meets Nueng at a party. Nueng is a handsome son of a former renowned diplomat that just came back from studying oversea. Every girls want to get to know him. But after the first glance, Nueng fell in love with Poom. He forgot that he knew her before. On the other hand, Poom remembers that Nueng used to bully her when they were young. So she really doesn't like him. But when they have to dance together at the party, Poom ran away. This made Nueng angry and embarrassed. So, he keeps picking fights with her nonstop.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 0/10 for Neung Nai Suang subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Neung Nai Suang first appeared on the screen back in 2015. We encourage you to leave comments regarding the Neung Nai Suang subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด