+ เพิ่มคำบรรยาย

Livredderne subtitles
 
Livredderne ((2017))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Joakim Ingversen, Michael Iwersen, Lars R. Møller
ผลคะแนน: 0 / 10 (0 0 vote)
Through a number of competitions, judged by two professional lifeguards, the best danish child lifeguard must be found.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Udvælgelsen 1 0 24 เม.ย. 2017
2. Sidste chance 0 1 พ.ค. 2017
3. Episode #1.3 0 8 พ.ค. 2017
4. Episode #1.4 0 15 พ.ค. 2017
5. Episode #1.5 1 0 22 พ.ค. 2017
6. Episode #1.6 1 0 29 พ.ค. 2017
7. Episode #1.7 0 5 มิ.ย. 2017


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 0/10 for Livredderne subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Livredderne first appeared on the screen back in 2017. We encourage you to leave comments regarding the Livredderne subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด