+ เพิ่มคำบรรยาย

First Man subtitles 
First Man ((2018))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Ryan Gosling
กำกับโดย: Damien Chazelle
ผลคะแนน: 0 / 10 (0 0 vote)
A Biopic on the life of the legendary American Astronaut Neil Armstrong from 1961-1969, on his journey to becoming the first human to walk the moon. Exploring the sacrifices and costs on the Nation and Neil himself, during one of the most dangerous missions in the history of space travel.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 0/10 for First Man subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

First Man first appeared on the screen back in 2018. We encourage you to leave comments regarding the First Man subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด