+ เพิ่มคำบรรยาย

A Star Is Born subtitles 
A Star Is Born ((2018))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Bradley Cooper, Lady Gaga
กำกับโดย: Bradley Cooper
ผลคะแนน: 0 / 10 (0 0 vote)
A movie star helps a young singer/actress find fame, even as age and alcoholism send his own career into a downward spiral.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 0/10 for A Star Is Born subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

A Star Is Born first appeared on the screen back in 2018. We encourage you to leave comments regarding the A Star Is Born subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด