+ เพิ่มคำบรรยาย

Fear the Walking Dead subtitles 
Fear the Walking Dead ((2015))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Lynn Chen, Andrew Patrick Ralston, Lak Rana
ผลคะแนน: 7 / 10 (95004 95004 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Pilot 68 7.5
2. So Close, Yet So Far 84 7.6
3. The Dog 73 7.6
4. Not Fade Away 34 7.3
5. Cobalt 73 7.4
6. The Good Man 87 8
ซี่ซั่น 2
1. Monster 122 7.1
2. We All Fall Down 99 7.3
3. Ouroboros 30 7.5
4. Blood in the Streets 97 7.4
5. Captive 84 7.3
6. Sicut Cervus 102 7.2
7. Shiva 98 6.7
8. Grotesque 71 6.7
9. Los Muertos 68 7.1
10. Do Not Disturb 65 7.4
11. Pablo & Jessica 55 7.2 11 ก.ย. 2016
12. Pillar of Salt 74 7 18 ก.ย. 2016
13. Date of Death 31 7 25 ก.ย. 2016
14. Wrath 50 7.6 2 ต.ค. 2016
15. North 48 7.3 2 ต.ค. 2016
ซี่ซั่น 3
1. Eye of the Beholder 47 7.5 4 มิ.ย. 2017
2. The New Frontier 38 7.2 4 มิ.ย. 2017
3. TEOTWAWKI 68 7.2 11 มิ.ย. 2017
4. 100 54 7.5 18 มิ.ย. 2017
5. Burning in Water, Drowning in Flame 13 7.2 25 มิ.ย. 2017
6. Red Dirt 55 7.2 2 ก.ค. 2017
7. The Unveiling 56 7.3 9 ก.ค. 2017
8. Children of Wrath 64 7.4 9 ก.ค. 2017
9. Minotaur 7 7.2 10 ก.ย. 2017
10. The Diviner 7 7.2 10 ก.ย. 2017
11. La Serpiente 17 7.2 17 ก.ย. 2017
12. Brother's Keeper 11 7.6 24 ก.ย. 2017
13. This Land Is Your Land 14 7.5 1 ต.ค. 2017
14. El Matadero 32 7.1 8 ต.ค. 2017
15. Things Bad Begun 18 7.5 15 ต.ค. 2017
16. Sleigh Ride 22 7.8 15 ต.ค. 2017
ซี่ซั่น 4
1. Episode #4.1 0 15 เม.ย. 2018


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7/10 for Fear the Walking Dead subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Fear the Walking Dead first appeared on the screen back in 2015. We encourage you to leave comments regarding the Fear the Walking Dead subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด